Celostátní testování tělesné zdatnosti

Naše škola se účastnila šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bylo realizováno v období říjen 2022. Byli testováni žáci 3. a 7. tříd.