Digitální planetárium

5. května 2017 se třída 3. A vydala do digitálního planetária na Novém Hradci Králové. Exkurzi jsme si moc užili. Nejprve jsme zhlédli naučný program a vesmírnou pohádku v digitálním planetáriu. Následovala beseda a prohlídka hvězdárny vedle planetária. Nakonec jsme si prošli část naučné Planetární stezky a vše zakončili piknikem u rybníka Roudnička. Byl to moc povedený den!