Důležité upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci šíření viru COVID-19 na území České republiky dodržujte prosím doporučení a nařízení vydaná Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, Ministerstvem zdravotnictví a vládou ČR.

Věříme ve váš odpovědný přístup, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí ve škole.

Doporučení občanům

Mimořádné opatření

https://www.mzcr.cz/

http://www.khshk.cz/news.php