Kam na střední?

V letošním školním roce čeká naše deváťáky důležité životní rozhodnutí. Proto jsme se v září zúčastnili besedy na Úřadě práce v Hradci Králové s výstižným názvem Volba střední školy. Akce nabídla řadu informací a aktivit pro volbu povolání. V listopadu jsme také navštívili Přehlídku středních škol v kongresovém centru Aldis, která poskytla deváťákům ucelený přehled nejen o oborech středních škol, ale i možnostech budoucího profesního uplatnění.   

Halloween ve škole

Ačkoliv dnem halloweenských oslav bývá 31. říjen, v naší škole jsme tento původně keltský svátek oslavili v pátek 4. listopadu. A nebyla to oslava ledajaká! Školou ten den procházeli učitelé i žáci v kostýmech duchů, mumií, umrlců, čarodějnic, černých koček, upírů, přízraků, dýní, tedy všeho, co je s Halloweenem spojeno. Při slavnostním shromáždění v tělocvičně přicházeli postupně za zvuku tajemné hudby žáci jednotlivých tříd, aby představili svou „třídní dýni.“ Dýně mohla být vyrobena z jakéhokoli materiálu. Pro odbornou porotu bude těžké vyhodnotit tu nejlepší, protože všechny se opravdu povedly. Odměněni byli autoři projektů s halloweenskou tematikou, které jsou vystaveny v prostorách školy. Poté se soutěžilo v úkolech a křížovkách, které si pro své mladší i starší kamarády připravili žáci 7. a 8. ročníku. Školní halloweenská party se vydařila, těšíme se na další ročník.  

Celostátní testování tělesné zdatnosti

Naše škola se účastnila šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bylo realizováno v období říjen 2022. Byli testováni žáci 3. a 7. tříd.

Vítání prvňáčků

Dne 18. 10. 2022 se na zahradě naší školy uskutečnilo tradiční vítání prvňáčků v rámci celoročního školního projektu Přijďte pobejt. Prvňáčci si se svou paní učitelkou Jitkou Studničkovou připravili pásmo básniček a písniček, ve kterém všem ukázali, co již dovedou. Následovalo pasování prvňáčků, kterého se ujali deváťáci. Každý prvňák má totiž letos svého patrona v devátém ročníku. Patron – deváťák prvňáčka provedl nejen slavnostní branou při pasování, ale bude ho provázet celým školním rokem jako jeho starší kamarád. Poté se děti rozběhly ke stanovištím se soutěžními úkoly. Za splněné úkoly byly připraveny odměny. Naší akci přálo nejen počasí, ale i dobrá nálada všech účastníků.  

Velký úspěch našich žáků ve výtvarné a grafické soutěži

Školní rok 2022/2023 je na svém začátku, ale stojí za to připomenout úspěch našich žáků ze závěru toho loňského. Zúčastnili jsme se výtvarné a grafické soutěže pořádanou Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové na téma „OFFLINE“. V kategorii fotografie jsme získali první tři místa, a navíc i čestné uznání. Oceněno bylo také pedagogické vedení.  

1. místo: Anna Tvrdíková, Simona Ťoupalíková

2.místo: Gabriela Zichová

3. místo: Julie Rejzková

Čestné uznání, Zuzana Šafusová