Informace 20. 4. 2020

Dne 20. 4. 2020 proběhla na naší škole pracovní porada, během níž se jednalo o způsobech distančního vzdělávání.  Hodnotili jsme formy výuky v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech, sdíleli jsme mezi sebou informace, jak žáci doma pracují. Jednotliví vyučující si mezi sebou předávali zkušenosti o nových metodách práce. Vzhledem k tomu, že hlavně na 2. stupni probíhá výuka různými způsoby, začali jsme pracovat na technickém zajištění jednotné online platformy.

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně podílí na výuce v této složité době.