Informace k samostudiu do 16.3.2020

Vážení rodiče,

rádi bychom vás seznámili s našimi doporučeními k samostudiu dětí v domácích podmínkách. Vážíme si vašeho zájmu o úkoly. Bohužel jsme v úterý dostali informaci o mimořádném opatření k uzavření škol v průběhu dne a řada vyučujících neměla možnost zadat úkoly na svůj předmět. Naše následující doporučení jsou do 16. 3. 2020. Od pondělí budou na našem webu zveřejněny další informace o úkolech a samostudiu pro následující týden. Prosíme vás – sledujte náš web a samozřejmě i zprávy v ČT.

Doporučení pro samostudium a práci doma

Opakujte doposud probrané učivo. Doplňte již zadané úkoly. Všechny děti, kromě prvňáčků, by měly přečíst v době mimořádného opatření alespoň 1 knihu – beletrii nebo odbornou, je to na zájmu dětí. Čtení je totiž základ. Dobré je rovněž využít nabízené e-learningové učení na webových stránkách, doporučujeme například portál Škola s nadhledem – www.skolasnadhledem.cz.

Vážení rodiče, z výše uvedených důvodů vás prosíme o zaslání vašich kontaktních e-mailů na e-maily třídních učitelů vašich dětí. Třídní učitelé by s vámi rádi zůstali v kontaktu. E-mailové adresy třídních učitelů i dalších vyučujících jsou zveřejněny na našem webu v sekci Kontakty.

Chápeme vaši situaci a je jistě někdy těžké přimět naše ratolesti k vlastní aktivitě ve studiu. Přesto jim informace o našich doporučení předejte a od pondělí průběžně předávejte úkoly. Tuto mimořádnou situaci zažíváme všichni poprvé a budeme se společně s vámi snažit vše zvládnout. Přejeme všem pevné nervy a zdraví.

Vedení a kolektiv učitelů ZŠ Masarykova, Plotiště