Informace pro rodiče žáků II. stupně k otevření škol od 8. června 2020

Vážení rodiče,

v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud platných metodických doporučení.

Pokud budou doporučení upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se aktuálně na tuto situaci reagovat a umožnit žákům II. stupně návštěvu školy. Případné informace o změně najdete na stránkách školy.