Základní škola

Masarykova základní škola

a Mateřská škola,

Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420

Kancelář školy  495 211 736
 skola@zsplotiste.cz
PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy  495 220 152
Mgr. Monika Křížová zástupce ředitele školy  495 211 736
Mgr. Martina Šurová metodik školní prevence  495 211 736
Mgr. Monika Křížová výchovný poradce  495 211 736
Školní družina  727 945 397
Soňa Jirková vedoucí vychovatelka  495 211 736
Petra Boguschová vychovatelka  495 211 736
Mgr. Václav Machač vychovatel  495 211 736