Návod na řešení situace pro rodiče dětí mladších 10 let

V případě ošetřování žáka mladšího 10 let věku po dobu zákazu vstupu do školy je možné podat potvrzený tiskopis u zaměstnavatele na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu zavření školy“. Tiskopis je k dispozici zde ke stažení nebo v kanceláři školy, případně na pobočce OSSZ. Formulář Vám potvrdíme v kanceláři školy.

Na děti starší 10 let se tento postup nevztahuje.

Další informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení od ČSSZ zde.

Dále informujeme rodiče o doporučení MMHK, aby se děti neshromažďovaly v obchodních centrech.