Návrat 1. a 2. tříd do školy

Ve středu 18. 11. 2020 začíná výuka pro žáky prvních a druhých tříd na naší škole. Distanční vyučování pro tyto ročníky končí. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Všichni žáci jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.

Oběd bude vydáván po vyučování. Vzhledem k tomu, že se musí třídy ve školní jídelně prostřídat a musíme dodržovat zvýšená hygienická opatření, prosíme rodiče o trpělivost při vyzvedávání žáků.