Návrat žáků do školy

Od 30. listopadu se vrací do naší školy k prezenční výuce celý první stupeň a žáci 9. třídy. Žáci 6., 7. a 8. ročníků budou vzděláváni formou rotační prezenční výuky (střídání celých tříd po týdnech). Na naší škole bude tato rotační výuka nastavena následujícím způsobem:

V týdnu od pondělí 30. listopadu do pátku 4. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 7. B, 8. A, 8. B.
V distanční výuce budou pokračovat třídy 6. a 7. A. Online výuka bude pokračovat v Teams. O případných změnách vás budeme včas informovat.

V týdnu od pondělí 7. prosince do pátku 11. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 6. třídy a 7. A. V distanční výuce budou pokračovat třídy 7. B, 8. A a 8. B.

V týdnu od pondělí 14. prosince do pátku 18. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 7. B, 8. A, 8. B. V distanční výuce budou pokračovat 6. třída a 7. A.

V týdnu od pondělí 21. prosince do úterý 22. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 6. třídy a 7. A. V distanční výuce budou pokračovat třídy 7. B, 8. A a 8. B.

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd bude pokračovat ve stejném režimu jako nyní. Od 30. listopadu zahájí provoz oddělení ŠD pro 3. třídu.

Nezapomeňte v případě vašeho zájmu přihlásit svému dítěti obědy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte proto děti potřebným počtem roušek na celý den.