Návštěva Mikuláše a jeho pomocníků v základní i mateřské škole

Podle tradice navštěvuje Mikuláš se svými pomocníky děti dne 5. prosince. Nejinak tomu bylo v naší mateřské a základní škole. Děti se na ně již od rána těšily. Vážný a dobrotivý Mikuláš v doprovodu čertů řinčících řetězy a křehkých andělů navštívil postupně všechna oddělení školky i všechny třídy školy. Děti si pro Mikuláše připravily básničku či písničku. Za to byly odměněny sladkou odměnou.