Návštěva předškoláků

V pondělí 20. 3. navštívily první třídu děti z mateřské školy Sever. Naši budoucí školáci se přišli podívat, jak to ve škole vypadá a chodí. Společně s prvňáčky si prošli budovu školy, zahráli si na roboty, poslechli si, jak kamarádi z první třídy umí číst a odpovídali na jejich otázky, naučili se jarní rozcvičku a s prvňáčky skládali puzzle, ve kterých poznávali jednotlivá písmena. Na rozloučenou se nám každý z předškoláků podepsal na tabuli. Bylo to příjemné dopoledne, které si předškoláci i prvňáci moc užili.