Škola na kolečkách

Ve středu 13. září (v případě nepříznivého počasí 14. září) proběhne na naší škole tradiční akce Škola na kolečkách. Všichni žáci naší školy budou závodit na koloběžkách a kolečkových bruslích.

Tato akce bude probíhat v dopoledních hodinách a všichni jsou srdečně zváni.

Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2017 před vchodem do budovy školy v 7:45 hodin. Vyučování bude končit v 8:45 hod.

V úterý a ve středu bude vyučování 1. stupně končit v 11:40 hodin a 2. stupně ve 12:30 hodin. Od čtvrtka 7. září se bude vyučovat podle platného rozvrhu.

 

Loučení s našimi deváťáky

Dne 27. 6. 2017 se uskutečnilo v tělocvičně naší školy loučení s žáky deváté třídy. Počasí bylo nevyzpytatelné, proto loučení proběhlo v tělocvičně.

Program byl velice bohatý. Vystoupili učinkující ze soutěže Talentmánie, která každoročně probíhá na škole v přírodě. Rodičům a dalším hostům zazpívali a zatančili žáci z prvního i druhého stupně.

Zároveň hosté zhlédli vystoupení malých kozelnic. Taneční vystoupení si připravily i paní učitelky spolu s paní ředitelkou. Závěr programu patřil jako každoročně těm, kterým byl věnován – našim deváťákům. Ti nastoupili ve svých třídních tričkách a zatančili i s třídní učitelkou. Poté proběhlo šerpování za účasti paní ředitelky. K žákům promluvila paní ředitelka Ilona Hojná  a tří dní učitelka Martina Šurová. I žáci si připravili svůj proslov, ve kterém poděkovali všem učitelům, kteří je učili, a předali jim květiny a malou pozornost.

Přejeme našim deváťákům hodně štěstí, zdraví a lásky v životě. Věříme, že se k nám budou rádi vracet.

(Pokračování textu…)

Škola v přírodě 2017

Jak je již na začátku června pro naši školu zvykem, vydali se téměř všichni žáci na školu v přírodě do Orlického Záhoří. Akce je to nevídaná, za týden zažijeme vždy mnoho akčního, krásného, stmelujícího. I letos nechyběly akce jako stezka odvahy, stavění domečků v lese, túry a vycházky, talentmánie, hledání pokladu a mnoho dalších zážitků.

(Pokračování textu…)

Zážitkový den

17. května se třídy 3. A a 3. B vydaly do divadla Jesličky. Žákyně třídy 3. A, Kateřina Urbanová a její „divadelní“ paní učitelka“, totiž pozvaly celou třídu na divadelní představení, ve kterém Káťa hraje. Zhlédli jsme dvě pohádky. Následně jsme se přesunuli autobusem do Studijní a vědecké knihovny, kde probíhala výstava výtvarného oboru ZUŠ Střezina, kde vystavují další žákyně ze 3. A své výtvory. Nakonec jsme tento krásný den završili procházkou do Jiráskových sadů.

Digitální planetárium

5. května 2017 se třída 3. A vydala do digitálního planetária na Novém Hradci Králové. Exkurzi jsme si moc užili. Nejprve jsme zhlédli naučný program a vesmírnou pohádku v digitálním planetáriu. Následovala beseda a prohlídka hvězdárny vedle planetária. Nakonec jsme si prošli část naučné Planetární stezky a vše zakončili piknikem u rybníka Roudnička. Byl to moc povedený den!

Šípková Růženka – muzikál

Třídíme s Nikitou: Na stupeň nejvyšší se vrací děti z Hradce Králové

Dvůr Králové nad Labem, 20. června 2017 – Jubilejní X. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“ zná své vítěze. Po pěti letech se na nejvyšší příčku vrací žáci ze Základní a mateřské školy Masarykova v Hradci Králové. Za své soutěžní dílo získali téměř plný počet bodů a stali se neoficiálními absolutními vítězi soutěže.

Soutěž „Třídíme s Nikitou“, ve které děti mimo jiné soutěží i o titul „Čistá škola“, je určena základním školám v Královéhradeckém kraji. Letošními úkoly bylo navrhnout a zpracovat křížovku s tématikou sběru, třídění a recyklace odpadů a tajenku ztvárnit libovolnou technikou. „Když jsem viděl soutěžní práce, byl jsem příjemně překvapen. Děti na sto procent splnily zadání, dokázaly sestavit křížovku a ještě ji úžasným způsobem výtvarně vyjádřit. Práce vítězného týmu je téměř velkolepým dílem,“ vyjádřil svůj obdiv Karel Klíma, člen Rady Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství. „Soutěž má podporovat zájem dětí o třídění odpadů a prostřednictvím hravé a kreativní činnosti je to mnohem snazší. Věřím, že své vědomosti pak dokážou předat i svým rodičům,“ dodal Karel Klíma.

Vítězný tým svou práci pojal v duchu hesla „Dáváme odpadům druhou šanci“ a nezapomněl do ní zakomponovat ani Nikitu – modrožlutého papouška ara, který je patronem soutěže. „Soutěží žila celá škola. Iniciativa vzešla od tří dětí z 9. třídy, které před pěti lety chodily jako malé do rukodělného kroužku a se kterými jsme právě před pěti lety vyhráli. Teď za mnou tyto „odrostlé“ děti přišly, že to chtějí zkusit znovu. Sehnaly si další kamarády, já to doplnila menšími dětmi z družiny a vzniklo toto nádherné dílo,“ popsala cestu k vítězství vedoucí soutěžní práce a družinářka Soňa Jirková. „Děti tomu věnovaly spoustu času, i toho volného. Práce si rozdělily. Ti nejmenší třeba lepili „peříčka“ papouška, papírek po papírku, jiní pracovali s mechem nebo malovali a podobně.“

„Soutěž „Třídíme s Nikitou“ za roky své existence jasně ukazuje, že má smysl. Děti umí být opravdu velmi kreativní, mají nápady, využívají věcí, které ostatní vyhazují do kontejnerů, ale dokážou do svých prací zakomponovat i přírodní materiály. Často pracují se dřevem, listím, mechem… A tak si myslím, že si pobyt v zoologické zahradě, který je odměnou pro ty nejlepší, zaslouží,“ řekl Jiří Záliš, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.

 

Více informací o soutěži a dalších projektech naleznete na:

www.cistykraj.cz

www.jaktridit.cz

www.ekokom.cz