Přednášky o Indii

Naše paní ředitelka uspořádala přednášky postupně pro všechny žáky naší školy. Přednášky byly přizpůsobeny věku a znalostem jednotlivých tříd. Všichni jsme si z nich odnesli mnoho nových informací a námětů na přemýšlení. Děkujeme!

Zápis do 1. tříd 2018

Ve dnech 13. 4. 2018 a 14. 4. 2018 bude probíhat zápis dětí do 1. tříd.

V pátek od 13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin.

S sebou si vezměte občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.

1-20

 Odkaz pro elektronický zápis je zde: https://sirs.cz/1-20.htm

 

Školní karneval dne 28. 3. 2018

Dne 28. 3. 2018 proběhne na naší škole tradiční karneval. Žáci i učitelé si tento den výuku i doprovodný program  zpestří karnevalovými maskami.

Tradiční vánoční dílny a zpívání na schodech

Školní klub

 

Žáci, kteří čekají na odpolední vyučování, mají možnost využít školního klubu. Klub bude probíhat vždy v hodině volna v učebně přírodopisu.

Bezpečnostní opatření naší školy

Škola je otevřená od 6:30 do 7:30 pro žáky ranní družiny a pro žáky přicházející nultou vyučovací hodinu. Pro všechny žáky se škola otevírá ve 7:40 a uzamčena je v 8:00. V jiný čas je nutné využít zvonek u dveří a ohlásit svůj vstup do budovy školy.