Reportáž TV V1

Děti „obživly” nosorožce Sudána. K vidění bude v ZOO

Děti z Masarykovy ZŠ a MŠ Plotiště v Hradci Králové dokázaly obživnout nosorožce Sudána. Ne, bohužel nejde o zázrak vědy a přírody, ale o krásný projekt, kterým po několik týdnů žila celá škola. Při něm vznikla socha nosorožce v takřka životní velikosti a také různé obrázky, kvízy, a dokonce i drátěný nosorožec.

Socha zesnulého nosorožce Sudána v takřka životní velikosti je vyrobena z kartonu a speciálních kolíčků. Děti ji vyhotovovaly zhruba měsíc. „Ta socha byla tvořena různým lámáním, ohýbáním a nařezáváním,” představila dílo učitelka výtvarné výchovy Ivana Pleskačová.

Prací na soše se nechala inspirovat postupně celá škola, počínaje od prvňáčků až po deváťáky. Sbíraly se informace, dokonce v několika jazycích, a uskutečnila se spousta výtvarných akcí. Materiálu bylo nakonec tolik, že škola uspořádala velkou výstavu v tělocvičně.

„Děti se skutečně chopily té látky tak emotivně, že i my učitelé jsme zůstali koukat, jak dokážou přemýšlet o životě. A to nejen o našem, ale také o životě zvířat a vůbec o zemi jako takové, protože jsme zjistili, že lidé si zemi sami ničí. My chceme pomoci a myslím, že toto je naše největší poselství,” prohlásila ředitelka školy Ilona Hojná.

Sochu Sudána čeká život i po skončení výstavy, a to přímo v ZOO Dvůr Králové nad Labem, odkud nosorožec Sudán pocházel.

Reportáž ke zhlédnutí je ZDE:

http://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/374/deti-obzivly-nosorozce-sudana-k-videni-bude-v-zoo

Celoškolní projekt: Příběh Sudána – posledního bílého nosorožce

Naše škola se stala partnerem projektu „Eco Safari“, který vede žáka k ekologickému myšlení. Ukazuje mu možnost využití kartonů ke stavbě prostorových objektů – soch. Zadání projektu znělo postavit během dvou měsíců sochu nosorožce.  Na úkolu pracoval tým žáků z deváté a sedmé třídy.  V poslední fázi vypomohli i žáci ze šesté třídy. Socha je postavena z různě silných kartonů, které se spojují speciálními dílky.

Téma jsme pojali jako celoškolní projekt. Příběh nosorožců se promítl do výuky prvního i druhého stupně ZŠ, školní družiny a zájmových kroužků naší školy.  Intenzivně jsme prožívali příběh posledního bílého nosorožce – Sudána – odchovaného v královédvorské ZOO (během realizace projektu musel být Sudán utracen kvůli infekci v noze).

Fotografie z akce naleznete ZDE.

Karneval 2018

Lyžařský výcvik 2018

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19:

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

 Byli přijati tito žáci:

 

reg.číslo
20/18/1
20/18/2
20/18/3
20/18/4
20/18/5
20/18/6
20/18/7
20/18/8
20/18/9
20/18/10
20/18/11
20/18/12
20/18/13
20/18/14
20/18/16
20/18/17
20/18/18
20/18/20
20/18/22
20/18/23
20/18/24
20/18/25
20/18/26
20/18/27
20/18/29
20/18/30
20/18/33
20/18/34
20/18/36
20/18/37
20/18/38
20/18/40
20/18/41
20/18/42

 

PaedDr. Ilona Hojná

ředitelka školy