Celoškolní projekt: Příběh Sudána – posledního bílého nosorožce

Naše škola se stala partnerem projektu „Eco Safari“, který vede žáka k ekologickému myšlení. Ukazuje mu možnost využití kartonů ke stavbě prostorových objektů – soch. Zadání projektu znělo postavit během dvou měsíců sochu nosorožce.  Na úkolu pracoval tým žáků z deváté a sedmé třídy.  V poslední fázi vypomohli i žáci ze šesté třídy. Socha je postavena z různě silných kartonů, které se spojují speciálními dílky.

Téma jsme pojali jako celoškolní projekt. Příběh nosorožců se promítl do výuky prvního i druhého stupně ZŠ, školní družiny a zájmových kroužků naší školy.  Intenzivně jsme prožívali příběh posledního bílého nosorožce – Sudána – odchovaného v královédvorské ZOO (během realizace projektu musel být Sudán utracen kvůli infekci v noze).

Fotografie z akce naleznete ZDE.

Karneval 2018

Lyžařský výcvik 2018

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19:

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

 Byli přijati tito žáci:

 

reg.číslo
20/18/1
20/18/2
20/18/3
20/18/4
20/18/5
20/18/6
20/18/7
20/18/8
20/18/9
20/18/10
20/18/11
20/18/12
20/18/13
20/18/14
20/18/16
20/18/17
20/18/18
20/18/20
20/18/22
20/18/23
20/18/24
20/18/25
20/18/26
20/18/27
20/18/29
20/18/30
20/18/33
20/18/34
20/18/36
20/18/37
20/18/38
20/18/40
20/18/41
20/18/42

 

PaedDr. Ilona Hojná

ředitelka školy

Jarní slavnosti a rej čarodějnic 2018

Srdečně vás zveme na jarní slavnosti,

které se uskuteční na zahradě ZŠ Masarykova – Plotiště ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 15:00.

Součástí bude hudební představení našich žáků, soutěž o nejlepší čarodějnickou masku a opékání buřtů.

Přednášky o Indii

Naše paní ředitelka uspořádala přednášky postupně pro všechny žáky naší školy. Přednášky byly přizpůsobeny věku a znalostem jednotlivých tříd. Všichni jsme si z nich odnesli mnoho nových informací a námětů na přemýšlení. Děkujeme!

Zápis do 1. tříd 2018

Ve dnech 13. 4. 2018 a 14. 4. 2018 bude probíhat zápis dětí do 1. tříd.

V pátek od 13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin.

S sebou si vezměte občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.

1-20

 Odkaz pro elektronický zápis je zde: https://sirs.cz/1-20.htm