Rotační výuka 1.stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se vrací do školy žáci 1. stupně formou rotačního vzdělávání. Třídy se budou ve škole střídat po týdnu. Škola bude ráno otevřena již od 7:30 hodin.

Od pondělí 12. 4. zahájí prezenční výuku ve škole třídy 1.B, 2.B a 3.třída. Ostatní třídy zůstanou na distanční výuce.

Od pondělí 19. 4. pak prezenčně nastoupí třídy 1.A, 2.A, 4. a 5. třída . Ostatní třídy zůstanou na distanční výuce.

U dětí v distanční výuce mohou nastat mírné změny v rozvrhu. Proto, prosíme, sledujte kalendář v Teams.

Žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro testování budou použity testy  SARS – CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). V případě pozitivity budeme volat zákonnému zástupci, aby si pro své dítě přišel. Poté zákonný zástupce požádá lékaře o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Přestože je dle manuálu umožněna přítomnost zákonnému zástupci při samotestování jeho dítěte (1. -3. ročník), ocenili bychom, abyste nám dali důvěru a věřili nám, že vše uděláme v klidu a bez stresu. Testy budou provádět vaše děti ve své třídě pod vedením třídní učitelky a další jim známé osoby. Domníváme se, že přítomnost dalších osob z řad zákonných zástupců jen ztíží průběh této i pro nás nové činnosti. Ani z epidemiologického hlediska nepovažujeme přítomnost další osob za vhodné.

Zůstává povinnost ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku, pracovníci respirátor).

Školní družina bude fungovat pro prezenčně vzdělávané žáky od 6.30 do 16.00 hodin.

Žákům 1. stupně naší školy, jejichž rodiče pracují v rámci IZS je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve ŠD, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Zákonný zástupce podá žádost vedení školy o zařazení dítěte do této skupiny a příslušnost k vybraným profesím doloží potvrzením zaměstnavatele.

Školní výdejna vydává oběd v jídelně dětem v prezenční výuce. Je nutné dětem oběd přihlásit.

Elektronický zápis do 1. třídy 2021

Elektronický zápis

Vážení rodiče,

během měsíce dubna je nutné se osobně dostavit do školy a podepsat žádost o přijetí k základnímu  vzdělávání. Využijte prosím rezervační systém, který naleznete v elektronickém zápisu vpravo nahoře.

Děkujeme za spolupráci.

Uzavření školy do 21. března 2021

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 26. 2. 2021 se od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 zavírají všechny základní a mateřské školy. Žáci prvních a druhých tříd přecházejí na distanční výuku dle platného rozvrhu.

Rozvrh

Školní jídelna v tomto období nevaří, všichni strávníci mají obědy odhlášené.

Vedení školy

Výtvarná výchova probíhá i na dálku

Prezentace výtvarné tvorby žáků Masarykovy ZŠ nejen v prostorách školy, ale nově i na facebookových stránkách. Inspirujte se, komentujte, sdílejte! 

Úspěch v podzimní výtvarné soutěži

Žáci naší školy uspěli v podzimní výtvarné soutěži, kterou upořádalo PROINTEPO SŠ, ZŠ a MŠ, s.r.o. ve spolupráci s městem Hradec Králové. Vyhlášené téma Stromy mohlo být zpracováno libovolnou výtvarnou technikou. Ocenění získali:

Kategorie I. stupeň ZŠ:

  1. Místo: Aneta Ložková, Veronika Řeháková, Adam Hottmar a František Petružálek (2.A)

Kategorie II. stupeň ZŠ:

  1. Místo: Zuzana Macháčková (6. třída)

Zvláštní ocenění 3D modelu: David Pázler (4. třída)

Gratulujeme!!!

O výsledcích výtvarné soutěže píše Hradecký deník:

https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/podzimni-vytvarna-soutez-centra-prointepa-uz-zna-sve-vyherce-20201203.html