Školní karneval dne 28. 3. 2018

Dne 28. 3. 2018 proběhne na naší škole tradiční karneval. Žáci i učitelé si tento den výuku i doprovodný program  zpestří karnevalovými maskami.

Tradiční vánoční dílny a zpívání na schodech

Školní klub

 

Žáci, kteří čekají na odpolední vyučování, mají možnost využít školního klubu. Klub bude probíhat vždy v hodině volna v učebně přírodopisu.

Bezpečnostní opatření naší školy

Škola je otevřená od 6:30 do 7:30 pro žáky ranní družiny a pro žáky přicházející nultou vyučovací hodinu. Pro všechny žáky se škola otevírá ve 7:40 a uzamčena je v 8:00. V jiný čas je nutné využít zvonek u dveří a ohlásit svůj vstup do budovy školy.

VÁNOCE U HVĚZDIČEK

Dne 7. 12. 2017 se uskutečnila tradiční akce „VÁNOCE U HVĚZDIČEK“. Děti měly pro příchozí připravené pásmo krásných vystoupení na školní zahradě. Všichni měli možnost prohlédnout si živý betlém. Součástí akce bylo i rozsvícení stromu, občerstvení a bohatý jarmark.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu