Workshop Drátkování

Dne 7. 10. 2015 se bude konat na naší škole Workshop Drátkování v rámci projektu Kultura spojuje národy, kdy k nám dorazí žáci z Polska

Zpřístupnění učeben druhého stupně

V týdnu od 14. 9. do 18. 9. 2015 budou ukončeny stavební práce v rámci rekonstrukce ve druhém patře a všechny učebny budou zpřístupněny žákům druhého stupně.

Projekt Můj dům – Moje město

Můj dům – Moje město
Je pilotní projekt organizovaný pod záštitou primátora města Hradce Králové, připravovaný ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové, Asociací výtvarných pedagogů a odborníků z oboru architektury. Projekt trval v délce jednoho školního roku, září až červen, je ukončen výstavou prací a 2. září se bude konat vernisáž výstavy. Výstavě předcházely besedy a prezentace žáků s ostatními účastníky, ale i s odborníky z řad architektů. Tohoto projektu se za naší školu zúčastnili žáci ve dvou kategoriích, 1. i 2. stupně. Za 2. stupeň to byli žáci 7. třídy a za 1.stupeň  žáci Školní družiny.

 
image001 image002 image003 image004 image005

IMG_20150615_144450

 

Předání ocenění „Partnerská škola ČVS“

V úterý dne 21. 4. 2015 v 10:00 hod. proběhl oficiální ceremoniál předání ocenění „Partnerská škola ČVS“, který je udělován ČVS na dva roky. Masarykova základní škola a mateřská škola získala toto ocenění za dlouholetou a systematickou práci s volejbalovou mládeží.

Poděkování hlavně patří paní učitelce Heleně Holečkové, panu Pluhařovi z místní TJ SOKOL Plotiště nad Labem, ale hlavně paní ředitelce PaeDr. Iloně Hojné, která umožňuje hrát volejbal i v rámci školy.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, za předávající Mgr. Jiří Zach – svazový trenér mládežnického volejbalu pro chlapecké složky, za TJ SOKOL Plotiště nad Labem – František Pluhař, paní ředitelka PaeDr. Ilona Hojná a paní učitelka Helena Holečková a všech 253 dětí z oceněné školy.

Ceremoniál proběhl ve vestibulu školy před hodinou tělocviku 5. třídy, který právě vedla paní učitelka Helena Holečková. Všichni přítomní byli odměněni reprezentačními dresy a permanentkou na akce pořádané ČVS.

Před tímto oceněním také proběhlo neformální jednání mezi zástupcem ČVS Jiřím Zachem, primátorem statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeňkem Finkem, ředitelkou PaeDr. Ilonou Hojnou a TJ SOKOL Plotiště nad Labem zastoupené Františkem Pluhařem o možnostech podpory sportující mládeže v regionu.

Všem děkujeme za účast, panu primátorovi za MUDr. Zdeňkovi Finkovi za záštitu nad hladkým průběhem slavnostního ceremoniálu.

Autor: František Pluhař

2  1  3  4  5

Přednáška o Jordánsku

V úterý 28. dubna 2015 se bude konat v budově Masarykovy základní školy – Plotiště od 17.00 hodin přednáška „Cestování po Jordánsku“.

O své zážitky z letošní návštěvy Jordánska se s Vámi podělí ředitelka školy Ilona Hojná.

Sanderovy hradecké mosty

Výstavu věnovanou mostům postavených podle návrhů Ing. arch. Františka Sandery bude ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2015 realizovat bývalý žák naší školy Jan Květenský. Místo konání: P. Jilemnického 160/119, ZŠ Plotiště sever, v době 10.00 – 16.00 hodin. Vstup: ZDARMA

Všichni jsou srdečně zváni.

Schůzky SRPŠ

Z provozních důvodů se nebudou schůzky SRPŠ konat 26. 3. 2015, ale jsou přesunuty na 31. 3. 2015 od 16.00 hodin. Výbor SRPŠ se sejde 31. 3. 2015 v 15. 00 hodin v učebně přírodopisu ve druhém patře budovy školy.

Zasedání Školské rady

Dne 8. dubna 2015 bude od 14. 30 hodin zasedat Školská rada. Hlavním bodem jednání bude volba předsedy Školské rady a předložení rozpočtu.

Protidrogový program

Dne 6. března 2015 proběhne na naší škole Protidrogový program Dominika Nekolného (profesionálního sportovce BMX) pro žáky druhého stupně.

 

Nekolný 2 dominik-nekolny-flatland-rozhovor-1


Seznam přijatých žáků

Přijatí žáci do prvních tříd školního roku 2015/2016

001/2015   012/2015   022/2015   002/2015   013/2015   023/2015   003/2015   014/2015   025/2015   004/2015   015/2015   026/2015   005/2015   016/2015   027/2015   006/2015   017/2015   028/2015   007/2015   018/2015   030/2015   009/2015   019/2015   033/2015   010/2015   020/2015   034/2015   011/2015   021/2015   035/2015

 

Seznam ke stažení ZDE

 

Blahopřejeme ke přijetí a těšíme se na Vás v novém školní roce.