Přednáška o cestě po Japonsku

12. května 2016 se na naší škole konala přednáška o cestě po Japonsku. Návštěvníci se z úst paní učitelky Radky Maschio dozvěděli spoustu informací a zajímavostí z její letošní cesty po Zemi vycházejícího slunce.

Soutěž Poznej a chraň

Dne 11. 5. 2016 se uskutečnila na naší škole okresní přírodovědná soutěž Poznej a chraň. Cílem soutěže není jen poznat rostliny a živočichy v našem okolí a uplatnit své znalosti z přírodovědy, ale také přispět k ochraně životního prostředí.  (Pokračování textu…)

Slavnostní otevření půdní vestavby

Ve čtvrtek 25.2. 2016 se na Masarykově ZŠ – Plotiště konalo slavnostní otevření nových učeben v půdní vestavbě školy. Významným hostem na této akci byl pan primátor Zdeněk Fink, paní inženýrka Alena Synková a další zástupci města Hradce Králové a Plotišť.

Žáci 1. i 2. stupně zahájili slavnostní dopoledne kulturním pásmem a uvítací řeč přednesla ředitelka školy PaedDr. Ilona Hojná. Poděkovala zástupcům města za pomoc s vybudováním nových prostor. Jedná se o celé nové patro, ve kterém jsou dvě odborné učebny a sociální zázemí. Škola má dnes 250 žáků a rekonstrukce zajistí pro všechny kvalitnější výuku. (Pokračování textu…)

Změna termínu schůzky SRPŠ

Schůzka rodičů a přátel školy se bude konat již 10. 3. 2016 v 16.00 hodin. Od 15.00 hodin se sejde výbor SRPŠ ve druhém patře budovy v učebně přírodopisu.

Změna doby vyzvedávání žáků ze školní družiny

Dle změny vnitřního řádu školní družiny je od 1. 2. 2016 možné vyzvednout děti v následujících časových rozmezí:

od 12:30 do 13:00,

od 15:00 do 16:30.

Prosíme o respektování uvedeného časového harmonogramu.

Děkujeme.

Zápis do prvních tříd

Dne 12.1.2016 zasedala Rada města Hradec Králové a přijala

  1. pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2012 ve znění pozdějších novel (její aktuální znění zasíláme v příloze)
  2. celkový počet prvních tříd základních škol stanovený pro školní rok 2016/2017 s ohledem na prostorové a technické zázemí škol
  3.  2 třídy v Masarykově základní a Mateřské škole Plotiště.

Zápis do 1. tříd

V pátek 15. ledna 2016 bude od 13.00 do 17.00 hodin a v sobotu 16. ledna 2016 od 9.00 do 12.00 hodin probíhat zápis dětí do prvních tříd. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, dobrou náladu. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno doložit vyjádření z PPP a vyjádření dětského lékaře.