Zápis do 1. tříd

Ve dnech 15. 1. 2016 a 16. 1. 2016 bude probíhat zápis dětí do 1. tříd. V pátek od 13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin.

S sebou vezměte občanský průkaz, zdravotní průkaz dítěte, rodný list dítěte a dobrou náladu.

Sponzoři volejbalu

Ve školním roce 2015/16 reprezentují naši školu čtyři družstva volejbalistů. Okresní přebor hrají mladší dívky, krajský přebor mladší chlapci a dvě družstva hrají krajskou soutěž minivolejbalu. Právě minivolejbalisté měli na turnaji v Plotištich připraveno překvapení. Všichni hráči dostali sladkou odměnu od svého sponzora.logo sova II

Dny volna

V týdnu od 26.10. – 30. 10. 2015 nebude na naší škole probíhat výuka z důvodu ředitelského volna ve dnech 26. 10. a 27. 10. a podzimních prázdnin ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2015.

Sociální gramotnost

Ve dnech 21. 9. – 24. 9. 2015 navštívila naši školu  ČŠI.

Naše škola byla vybrána k pilotáži sociální gramotnosti žáků.

Paní inspektorky ČŠI navštívily vyučovací hodiny ve třídách druhého, ale i prvního stupně.

Naše práce byla vyhodnocena velice dobře.

 

 

Postřehy k pilotnímu ověřování sociální gramotnosti žáků na Masarykově ZŠ a MŠ Hradec Králové – Plotiště

Výchova a výuka sociální gramotnosti žáků je rozpracována podle jednotlivých ročníků v ŠVP.

Naše škola však dbá na sociální cítění žáků ve spoustě aktivit, které přímo nesouvisí s vyučováním.

Internet pro seniory, který pořádá naše škola sedm let, učí žáky k citlivému přístupu ke starším spoluobčanům, učí se s nimi komunikovat a pokouší se je naučit odborné vědomosti a dovednosti v práci na počítači.

Dva roky spolupracujeme s Centrem sociální pomoci a služeb Hradec Králové. Žáci školní družiny v loňském roce vyrobili kulisy k Sportovním hrám seniorů a navštívili tuto akci. Přínosem byl vzájemný kontakt dětí a klientů Harmonie Hradec Králové.  O Vánocích žáci s učiteli potěšili seniory kulturním vystoupením. Učíme se tak vážit si starších lidí.

V loňském roce proběhl na škole projekt Edison, při kterém se žáci učí orientovat i v jiných kulturách, komunikovat s příslušníky cizích zemí.

Máme také rozvinutou spolupráci s Charitou Hradec Králové. Cílem je, aby si žáci uvědomili, že mezi námi jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Žáci se účastnili soutěže, která byla zaměřena na invalidní spoluobčany, a v této soutěži získali přední ocenění.

Velkým přínosem je i absolvování Školy v přírodě, na kterou vyjíždí všichni žáci od první do deváté třídy s celým učitelským sborem i vychovatelkami školní družiny. Učíme se toleranci, spolupráci, kamarádskému chování nejen ve třídě, ale mezi námi všemi. Sociální aspekty žáků i učitelů se na takovéto velké akci zúročí ve všech směrech.

Na všech ostatních veřejných akcích, které naše škola pořádá v hojném počtu, se učíme kulturně vystupovat, spolupracovat a radovat se dobře z odvedené práce.

V Hradci Králové, dne 24. 9. 2015

PaedDr. Ilona Hojná

 

Výlet do Prahy

9.     září 2015 se třídy 2. A a 2. B se svými paními učitelkami Radkou Maschio a Věrou Zahradníčkovou vydaly na výlet do Prahy. Celý den nám svítilo sluníčko. Děti poznaly spoustu pamětihodností jako je Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, kde jsme viděli orloj v pohybu, Karlův most, Kampu, Pražský hrad s výměnou stráží. Cílem naší cesty byla kromě poznávání hlavního města i výstava Večerníček slaví 50 let. Výstava byla rozdělena do dvou objektů – v Sovových mlýnech na Kampě a ve Valdštejnské jízdárně. Děti se opravdu vyřádily –  zkoušely kostýmy, volaly ze sluchátka Macha a Šebestové, podívaly se do chalupy Trautenberka, vodily loutky Spejbla a Hurvínka, dostaly Večerníčkovské čepice. Celý výlet jsme si náležitě užili i díky krásnému počasí a perfektním službám v autobusech Student Agency, kde děti dostaly sluchátka a na výklopných obrazovkách sledovaly pohádku.  Vrátili jsme se nadšeni a plni zážitků.

 

Praha 9. 9. 2015 178 Praha 9. 9. 2015 214 Praha 9. 9. 2015 166 Praha 9. 9. 2015 098 Praha 9. 9. 2015 139 Praha 9. 9. 2015 048 Praha 9. 9. 2015 038

 

Technika golfu

Ve dnech 8. – 9. září 2015 navštívili žáci druhého stupně naší školy golfové hřiště v Roudničce, kde se seznamovali s kouzlem této hry. Učili se správně odpalovat a patovat.  Na některých z nich bylo vidět, že jim taje této hry nejsou úplně neznámy, protože již sami dříve několikrát golf hráli. U některých, kteří hráli golf poprvé, se projevila určitá zkušenost a některým se hra prostě nedařila, protože ne všem je dáno nadání golfového odpalu či patování. I přes některé nezdary se návštěva golfového hřiště vydařila a žáci se vrátili do školy plni dojmů a zajímavých zážitků.

 

golf3golf2golf5

Škola na kolečkách

„ Škola na kolečkách“

  1. ročník 2015/2016

             Po velmi úspěšném 1. ročníku akce „Škola na kolečkách“ 2014/2015 jsme se opět po roce sešli 10. 9. 2015, abychom odstartovali 2. ročník pod vedením pana Leoše Duška. Počasí nám přálo a všichni žáci již věděli, že nepůjde jen o zábavu, ale že se od nich bude očekávat i fyzicky náročný sportovní výkon.

Žáci, rozděleni do kategorií podle věku, soutěžili na in-line bruslích a na koloběžkách. Ke svému závodu přistupovali zodpovědně a dle svých možností vydali ze sebe vše. Naše paní ředitelka Ilona Hojná byla se svými žáky opravdu spokojená.

K velké radosti a k překvapení všech přihlížejících paní ředitelka zařadila zcela novou kategorii SUPER-U složenou z učitelského sboru. Učitelé se chopili koloběžek a vyrazili na trať s úsměvem, který bohužel ztratili hned po pár metrech jízdy na těchto strojích. Za velkého potlesku svých žáků vyčerpaní projeli cílem a přislíbili svou účast i  v dalším ročníku.

Za 2. ročník „Škola na kolečkách“ 2015/2016 patří velké poděkování paní ředitelce Iloně Hojné, panu Leošovi Duškovi, všem zúčastněným žákům i vysíleným pedagogům.

Škola na kolečkách 2015 (3)Škola na kolečkách 2015 (205) Škola na kolečkách 2015 (139) Škola na kolečkách 2015 (42) Škola na kolečkách 2015 (3)

Workshop Drátkování

Dne 7. 10. 2015 se bude konat na naší škole Workshop Drátkování v rámci projektu Kultura spojuje národy, kdy k nám dorazí žáci z Polska