Halloween ve škole

Ačkoliv dnem halloweenských oslav bývá 31. říjen, v naší škole jsme tento původně keltský svátek oslavili v pátek 4. listopadu. A nebyla to oslava ledajaká! Školou ten den procházeli učitelé i žáci v kostýmech duchů, mumií, umrlců, čarodějnic, černých koček, upírů, přízraků, dýní, tedy všeho, co je s Halloweenem spojeno. Při slavnostním shromáždění v tělocvičně přicházeli postupně za zvuku tajemné hudby žáci jednotlivých tříd, aby představili svou „třídní dýni.“ Dýně mohla být vyrobena z jakéhokoli materiálu. Pro odbornou porotu bude těžké vyhodnotit tu nejlepší, protože všechny se opravdu povedly. Odměněni byli autoři projektů s halloweenskou tematikou, které jsou vystaveny v prostorách školy. Poté se soutěžilo v úkolech a křížovkách, které si pro své mladší i starší kamarády připravili žáci 7. a 8. ročníku. Školní halloweenská party se vydařila, těšíme se na další ročník.  

Halloween na naší škole

Na naší škole probíhá projektový týden na téma Halloween. Celý projekt bude slavnostně zakončen v maskách v pátek 4. 10. 2022. Součástí programu bude vyhodnocení nejlepší masky a nejnápaditější třídní dýně.

Schůzky SRPŠ

Schůzky SRPŠ se konají 10. 11. 2022 od 16:00. Schůzka třídních důvěrníků začíná již v 15:00.

Celostátní testování tělesné zdatnosti

Naše škola se účastnila šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bylo realizováno v období říjen 2022. Byli testováni žáci 3. a 7. tříd.

Vítání prvňáčků

Dne 18. 10. 2022 se na zahradě naší školy uskutečnilo tradiční vítání prvňáčků v rámci celoročního školního projektu Přijďte pobejt. Prvňáčci si se svou paní učitelkou Jitkou Studničkovou připravili pásmo básniček a písniček, ve kterém všem ukázali, co již dovedou. Následovalo pasování prvňáčků, kterého se ujali deváťáci. Každý prvňák má totiž letos svého patrona v devátém ročníku. Patron – deváťák prvňáčka provedl nejen slavnostní branou při pasování, ale bude ho provázet celým školním rokem jako jeho starší kamarád. Poté se děti rozběhly ke stanovištím se soutěžními úkoly. Za splněné úkoly byly připraveny odměny. Naší akci přálo nejen počasí, ale i dobrá nálada všech účastníků.  

Vernisáž výtvarných prací našich žáků

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se konala v Harmonii 2 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů slavnostní premiéra reportáží o hradecký aktivních seniorech nazvaná Hradecké poklady. Součástí slavnostního odpoledne byl i doprovodný program, který zajistila naše škola. Byla zde instalována vernisáž výtvarných prací žáků prvního i druhého stupně. Čestným hostem této akce byl i primátor města Alexandr Hrabálek. Výkresy našich žáků sklidily velký úspěch.

Sběr papíru

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 proběhne na naší škole sběr starého papíru.