Den s městskou policií

Dne 22. 9. 2021 se vybraní žáci z 2. stupně zúčastní sportovního dne s městskou policií.

Slavnostní zahájení školního roku 2021-22

Zahájení školního roku, jako již tradičně, proběhlo před budovou školy. Letošní začátek byl o to slavnostnější, že se ho zúčastnil primátor města Alexandr Hrabálek a pozdravil všechny žáky a rodiče. Dále pak navštívil žáky našich dvou prvních tříd a s prvňáčky se osobně přivítal. Odkaz na sestřih z tohoto dne naleznete ZDE.

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 před hlavním vstupem do budovy školy v 7:40.
Bližší informace žákům poskytnou třídní učitelé v aplikaci MS Teams. Rodiče žáků 1. tříd naleznou informace ve svých mailových schránkách.

Návrat žáků do škol od 17. 5. 2021

V pondělí 17. 5. 2021 se vrací do školy žáci prvního i druhého stupně bez rotační výuky. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu.

V pondělí se budou testovat všichni žáci. Testování pro všechny žáky bude pouze jednou týdně. Škola bude otevřená od 7:30, aby výuka mohla začít v 8:00.

Nezapomeňte si přihlásit obědy.

Rotační výuka žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se vrací do školy žáci 2. stupně formou rotačního vzdělávání. Třídy se budou ve škole střídat po týdnu.

Od pondělí 3. 5. zahájí prezenční výuku ve škole 6. třída, 7.A a 8.B. Ostatní třídy zůstanou na distanční výuce.

Od pondělí 10. 5. pak prezenčně nastoupí 7.B , 8.A a 9. třída. Ostatní třídy zůstanou na distanční výuce.

U dětí v distanční výuce nastanou mírné změny v rozvrhu. Proto, prosíme, sledujte kalendář v Teams.

Žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). V případě pozitivity budeme volat zákonnému zástupci, aby si pro své dítě přišel. Poté zákonný zástupce požádá lékaře o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Zůstává povinnost ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku, pracovníci respirátor).

Školní výdejna vydává oběd v jídelně dětem v prezenční výuce. Je nutné dětem oběd přihlásit.