Projekt Můj dům – Moje město

Můj dům – Moje město
Je pilotní projekt organizovaný pod záštitou primátora města Hradce Králové, připravovaný ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové, Asociací výtvarných pedagogů a odborníků z oboru architektury. Projekt trval v délce jednoho školního roku, září až červen, je ukončen výstavou prací a 2. září se bude konat vernisáž výstavy. Výstavě předcházely besedy a prezentace žáků s ostatními účastníky, ale i s odborníky z řad architektů. Tohoto projektu se za naší školu zúčastnili žáci ve dvou kategoriích, 1. i 2. stupně. Za 2. stupeň to byli žáci 7. třídy a za 1.stupeň  žáci Školní družiny.

 
image001 image002 image003 image004 image005

IMG_20150615_144450

 

Předání ocenění „Partnerská škola ČVS“

V úterý dne 21. 4. 2015 v 10:00 hod. proběhl oficiální ceremoniál předání ocenění „Partnerská škola ČVS“, který je udělován ČVS na dva roky. Masarykova základní škola a mateřská škola získala toto ocenění za dlouholetou a systematickou práci s volejbalovou mládeží.

Poděkování hlavně patří paní učitelce Heleně Holečkové, panu Pluhařovi z místní TJ SOKOL Plotiště nad Labem, ale hlavně paní ředitelce PaeDr. Iloně Hojné, která umožňuje hrát volejbal i v rámci školy.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, za předávající Mgr. Jiří Zach – svazový trenér mládežnického volejbalu pro chlapecké složky, za TJ SOKOL Plotiště nad Labem – František Pluhař, paní ředitelka PaeDr. Ilona Hojná a paní učitelka Helena Holečková a všech 253 dětí z oceněné školy.

Ceremoniál proběhl ve vestibulu školy před hodinou tělocviku 5. třídy, který právě vedla paní učitelka Helena Holečková. Všichni přítomní byli odměněni reprezentačními dresy a permanentkou na akce pořádané ČVS.

Před tímto oceněním také proběhlo neformální jednání mezi zástupcem ČVS Jiřím Zachem, primátorem statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeňkem Finkem, ředitelkou PaeDr. Ilonou Hojnou a TJ SOKOL Plotiště nad Labem zastoupené Františkem Pluhařem o možnostech podpory sportující mládeže v regionu.

Všem děkujeme za účast, panu primátorovi za MUDr. Zdeňkovi Finkovi za záštitu nad hladkým průběhem slavnostního ceremoniálu.

Autor: František Pluhař

2  1  3  4  5

Přednáška o Jordánsku

V úterý 28. dubna 2015 se bude konat v budově Masarykovy základní školy – Plotiště od 17.00 hodin přednáška „Cestování po Jordánsku“.

O své zážitky z letošní návštěvy Jordánska se s Vámi podělí ředitelka školy Ilona Hojná.

Sanderovy hradecké mosty

Výstavu věnovanou mostům postavených podle návrhů Ing. arch. Františka Sandery bude ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2015 realizovat bývalý žák naší školy Jan Květenský. Místo konání: P. Jilemnického 160/119, ZŠ Plotiště sever, v době 10.00 – 16.00 hodin. Vstup: ZDARMA

Všichni jsou srdečně zváni.

Schůzky SRPŠ

Z provozních důvodů se nebudou schůzky SRPŠ konat 26. 3. 2015, ale jsou přesunuty na 31. 3. 2015 od 16.00 hodin. Výbor SRPŠ se sejde 31. 3. 2015 v 15. 00 hodin v učebně přírodopisu ve druhém patře budovy školy.

Zasedání Školské rady

Dne 8. dubna 2015 bude od 14. 30 hodin zasedat Školská rada. Hlavním bodem jednání bude volba předsedy Školské rady a předložení rozpočtu.

Protidrogový program

Dne 6. března 2015 proběhne na naší škole Protidrogový program Dominika Nekolného (profesionálního sportovce BMX) pro žáky druhého stupně.

 

Nekolný 2 dominik-nekolny-flatland-rozhovor-1


Seznam přijatých žáků

Přijatí žáci do prvních tříd školního roku 2015/2016

001/2015   012/2015   022/2015   002/2015   013/2015   023/2015   003/2015   014/2015   025/2015   004/2015   015/2015   026/2015   005/2015   016/2015   027/2015   006/2015   017/2015   028/2015   007/2015   018/2015   030/2015   009/2015   019/2015   033/2015   010/2015   020/2015   034/2015   011/2015   021/2015   035/2015

 

Seznam ke stažení ZDE

 

Blahopřejeme ke přijetí a těšíme se na Vás v novém školní roce.

Projekt Edison

V týdnu od 6. 10. 2014 do 10. 10. 2014 navštíví naši školu zahraniční studenti, kteří budou v hodinách nejen anglického jazyka hovořit s žáky o zvycích, způsobu vyučování a vzdělávání v zemích, z nichž pocházejí. V pondělí proběhne slavnostní zahájení v tělocvičně školy, ve středu bude celodenní projektový den a v pátek slavnostní rozloučení.

Projektové odpoledne

Dne 2. 10. 2014 se uskutečnilo na zahradě školy a školním hřišti projektové odpoledne s názvem Přijďte pobejt – Žijeme zdravě. Žáci druhého stupně připravili pro své mladší spolužáky vědomostní soutěže zaměřené na zdravý životní styl. Na jednotlivých stanovištích soutěžící za správné odpovědi získávali obrázky, za které si pak vybrali věcné ceny. Žáci druhého stupně na toto odpoledne v rámci aktivity „Zdravě v žákovské kuchyni“ vytvořili zdravé pohoštění pro návštěvníky a soutěžící projektového odpoledne. Do akce se zapojili téměř všichni žáci školy. Celé odpoledne bylo hodnoceno velmi kladně.

 

projekt.odpol.6.jpg projekt.odpol.5.jpg projekt.odpol.4.jpg projekt.odpol.3.jpg projekt.odpol.2.jpg projekt.odpol.1.jpg

 

 

loga

reg.č.CZ.1.07/1.1.00/53.0022