Karneval 2017

V pátek 3. března 2017,  v době masopustu,  se na naší škole konal velký karneval. Všichni žáci i celý učitelský sbor zahájil vyučování v maskách a v 11 hodin se všichni sešli v tělocvičně, kde byly vyhodnoceny nejhezčí masky z jednotlivých tříd a konala se velká diskotéka.  V odpoledních hodinách program pokračoval i v rámci školní družiny. Celá akce měla velmi kladný ohlas u všech zúčastněných.

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Schůzka SRPŠ

Dne 16. března 2017 se od 15:00 hodin uskuteční schůzka výboru SRPŠ  a následně od 16:00 hodin třídní schůzky SRPŠ.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude konat v prostorách základní školy v pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin a v  sobotu 8. dubna 2017 od 9 do 12 hodin.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku. K zápisu do naší školy může přijít i dítě, které mělo odklad školní docházky vystavený jinou školou. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky (po dovršení šestého roku není dítě tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé) a nebo  bude podávat žádost o předčasné zaškolení (dítě dovrší 6 let v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018), zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře. Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, postačí  k žádosti o předčasné zaškolení doporučení pedagogicko – psychologické poradny.
O způsobu zápisu budete na stránkách naší školy průběžně informováni.

Walbrzych 23. 9. 2016

Fotosoutěž PRÁZDNINOVÁ  PŘÁTELSTVÍ

V červnu naše škola vyhlásila pro obě spřátelené školy prázdninovou fotosoutěž na téma PRÁZDNINOVÁ PŘÁTELSTVÍ. Žáci obou škol měli za úkol se snažit v průběhu letních prázdnin zachytit na soutěžních snímcích jakékoliv pojetí přátelství, s kterým se na svých prázdninových cestách setkali. Z naší školy se do soutěže zapojil velký počet žáků, což je vidět na doručených snímcích a ukazuje to, že žáci pochopili ducha soutěže. Bohužel polští žáci dali do soutěže pouze dva obrázky, což nás velice mrzelo. Již nyní se těšíme na jejich výzvu a případné soutěže se rádi zúčastníme.

V pátek 23. září se naše škola zúčastnila výjezdu do polského města Walbrzych v rámci udržitelnosti projektu KULTURA SPOJUJE NÁRODY na sportovní akci POLSKO – CZESKA SPORTOWA WYMIANA MLODZIEZ. Toto setkání mládeže z Walbřichu a Hradce Králové probíhalo na naší spřátelené střední škole Public Junior High School 9, ul. Palisadowa 48, Wałbrzyc. Naši žáci nainstalovali ve vestibulu školy minivýstavu vybraných soutěžních prací. Výstava byla zakončena v odpoledních hodinách slavnostním vyhodnocením fotosoutěže za účasti Ing. Synkové, která také udělila zvláštní cenu poroty. Soutěžící obdrželi diplomy a ceny, byl vyhodnocen i absolutní vítěz soutěže, kterým se stal Jan Drbohlav z 9. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Hradec Králové Plotiště. Vše proběhlo v přátelském duchu, naši žáci byli rádi z opětovného setkání, prohlédli si školu a s radostí shlédli nástěnku, u které vzpomínali na přátelské setkání v naší škole. Výstava fotografií bude nadále probíhat v prostorách základní školy v Plotištích.

Walbrzych 23. 9. 2016

Setkání mládeže z Walbřichu a Hradce Králové

Místo setkání: střední škola Public Junior High School 9, ul. Palisadowa 48, Wałbrzych

 V pátek 23. září se naše škola zúčastnila výjezdu do polského města Walbrzych v rámci udržitelnosti projektu KULTURA SPOJUJE NÁRODY. Na sportovní akci POLSKO – CZESKA SPORTOWA WYMIANA MLODZIEZ  naší školu reprezentovala čtveřice chlapců a čtveřice dívek. Účastníci byli rozděleni do devíti smíšených česko – polských skupin, ve kterých soutěžili v různých i netradičních disciplínách.

Setkání proběhlo v přátelském duchu, polští přátelé nás srdečně vítali. Žáci byli rádi z opětovného shledání. Prohlédli si školu a s radostí shlédli i  nástěnku, na které zavzpomínali na předešlé setkání v naší škole.

Fotosoutěž PRÁZDNINOVÁ  PŘÁTELSTVÍ

V červnu naše škola vyhlásila pro obě spřátelené školy prázdninovou fotosoutěž na téma PRÁZDNINOVÁ PŘÁTELSTVÍ. Téhož dne jsme také nainstalovali minivýstavu soutěžních prací ve vestibulu školy. Zde také proběhlo vyhodnocení výsledků a předání odměn a diplomů vítězům fotosoutěže za účasti Ing. Synkové, která také udělila zvláštní cenu poroty.