Škola na kolečkách

„ Škola na kolečkách“

  1. ročník 2015/2016

             Po velmi úspěšném 1. ročníku akce „Škola na kolečkách“ 2014/2015 jsme se opět po roce sešli 10. 9. 2015, abychom odstartovali 2. ročník pod vedením pana Leoše Duška. Počasí nám přálo a všichni žáci již věděli, že nepůjde jen o zábavu, ale že se od nich bude očekávat i fyzicky náročný sportovní výkon.

Žáci, rozděleni do kategorií podle věku, soutěžili na in-line bruslích a na koloběžkách. Ke svému závodu přistupovali zodpovědně a dle svých možností vydali ze sebe vše. Naše paní ředitelka Ilona Hojná byla se svými žáky opravdu spokojená.

K velké radosti a k překvapení všech přihlížejících paní ředitelka zařadila zcela novou kategorii SUPER-U složenou z učitelského sboru. Učitelé se chopili koloběžek a vyrazili na trať s úsměvem, který bohužel ztratili hned po pár metrech jízdy na těchto strojích. Za velkého potlesku svých žáků vyčerpaní projeli cílem a přislíbili svou účast i  v dalším ročníku.

Za 2. ročník „Škola na kolečkách“ 2015/2016 patří velké poděkování paní ředitelce Iloně Hojné, panu Leošovi Duškovi, všem zúčastněným žákům i vysíleným pedagogům.

Škola na kolečkách 2015 (3)Škola na kolečkách 2015 (205) Škola na kolečkách 2015 (139) Škola na kolečkách 2015 (42) Škola na kolečkách 2015 (3)

Workshop Drátkování

Dne 7. 10. 2015 se bude konat na naší škole Workshop Drátkování v rámci projektu Kultura spojuje národy, kdy k nám dorazí žáci z Polska

Zpřístupnění učeben druhého stupně

V týdnu od 14. 9. do 18. 9. 2015 budou ukončeny stavební práce v rámci rekonstrukce ve druhém patře a všechny učebny budou zpřístupněny žákům druhého stupně.

Projekt Můj dům – Moje město

Můj dům – Moje město
Je pilotní projekt organizovaný pod záštitou primátora města Hradce Králové, připravovaný ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové, Asociací výtvarných pedagogů a odborníků z oboru architektury. Projekt trval v délce jednoho školního roku, září až červen, je ukončen výstavou prací a 2. září se bude konat vernisáž výstavy. Výstavě předcházely besedy a prezentace žáků s ostatními účastníky, ale i s odborníky z řad architektů. Tohoto projektu se za naší školu zúčastnili žáci ve dvou kategoriích, 1. i 2. stupně. Za 2. stupeň to byli žáci 7. třídy a za 1.stupeň  žáci Školní družiny.

 
image001 image002 image003 image004 image005

IMG_20150615_144450

 

Předání ocenění „Partnerská škola ČVS“

V úterý dne 21. 4. 2015 v 10:00 hod. proběhl oficiální ceremoniál předání ocenění „Partnerská škola ČVS“, který je udělován ČVS na dva roky. Masarykova základní škola a mateřská škola získala toto ocenění za dlouholetou a systematickou práci s volejbalovou mládeží.

Poděkování hlavně patří paní učitelce Heleně Holečkové, panu Pluhařovi z místní TJ SOKOL Plotiště nad Labem, ale hlavně paní ředitelce PaeDr. Iloně Hojné, která umožňuje hrát volejbal i v rámci školy.

Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil pan primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, za předávající Mgr. Jiří Zach – svazový trenér mládežnického volejbalu pro chlapecké složky, za TJ SOKOL Plotiště nad Labem – František Pluhař, paní ředitelka PaeDr. Ilona Hojná a paní učitelka Helena Holečková a všech 253 dětí z oceněné školy.

Ceremoniál proběhl ve vestibulu školy před hodinou tělocviku 5. třídy, který právě vedla paní učitelka Helena Holečková. Všichni přítomní byli odměněni reprezentačními dresy a permanentkou na akce pořádané ČVS.

Před tímto oceněním také proběhlo neformální jednání mezi zástupcem ČVS Jiřím Zachem, primátorem statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeňkem Finkem, ředitelkou PaeDr. Ilonou Hojnou a TJ SOKOL Plotiště nad Labem zastoupené Františkem Pluhařem o možnostech podpory sportující mládeže v regionu.

Všem děkujeme za účast, panu primátorovi za MUDr. Zdeňkovi Finkovi za záštitu nad hladkým průběhem slavnostního ceremoniálu.

Autor: František Pluhař

2  1  3  4  5

Přednáška o Jordánsku

V úterý 28. dubna 2015 se bude konat v budově Masarykovy základní školy – Plotiště od 17.00 hodin přednáška „Cestování po Jordánsku“.

O své zážitky z letošní návštěvy Jordánska se s Vámi podělí ředitelka školy Ilona Hojná.

Sanderovy hradecké mosty

Výstavu věnovanou mostům postavených podle návrhů Ing. arch. Františka Sandery bude ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2015 realizovat bývalý žák naší školy Jan Květenský. Místo konání: P. Jilemnického 160/119, ZŠ Plotiště sever, v době 10.00 – 16.00 hodin. Vstup: ZDARMA

Všichni jsou srdečně zváni.

Schůzky SRPŠ

Z provozních důvodů se nebudou schůzky SRPŠ konat 26. 3. 2015, ale jsou přesunuty na 31. 3. 2015 od 16.00 hodin. Výbor SRPŠ se sejde 31. 3. 2015 v 15. 00 hodin v učebně přírodopisu ve druhém patře budovy školy.

Zasedání Školské rady

Dne 8. dubna 2015 bude od 14. 30 hodin zasedat Školská rada. Hlavním bodem jednání bude volba předsedy Školské rady a předložení rozpočtu.

Protidrogový program

Dne 6. března 2015 proběhne na naší škole Protidrogový program Dominika Nekolného (profesionálního sportovce BMX) pro žáky druhého stupně.

 

Nekolný 2 dominik-nekolny-flatland-rozhovor-1