Sběr papíru

V týdnu od 20. 6. 2016 do 24. 6. 2016 bude na naší škole sběr papíru.

Zájezd do Terezína

 

Dne 15. 5. 2016 se někteří žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili spolu s paní ředitelkou PaeDr. Ilonou Hojnou a vyučujícími Mgr. Martinou Šurovou a Mgr. Radkou Maschio zájezdu do Terezína, na který naši školu pozval Svaz bojovníků za svobodu. Naši žáci, pedagogové a paní ředitelka se zúčastnili tryzny na terezínském hřbitově a uctili tak památku obětí 2. světové války.

(Pokračování textu…)

Přednáška o cestě po Japonsku

12. května 2016 se na naší škole konala přednáška o cestě po Japonsku. Návštěvníci se z úst paní učitelky Radky Maschio dozvěděli spoustu informací a zajímavostí z její letošní cesty po Zemi vycházejícího slunce.

Soutěž Poznej a chraň

Dne 11. 5. 2016 se uskutečnila na naší škole okresní přírodovědná soutěž Poznej a chraň. Cílem soutěže není jen poznat rostliny a živočichy v našem okolí a uplatnit své znalosti z přírodovědy, ale také přispět k ochraně životního prostředí.  (Pokračování textu…)

Slavnostní otevření půdní vestavby

Ve čtvrtek 25.2. 2016 se na Masarykově ZŠ – Plotiště konalo slavnostní otevření nových učeben v půdní vestavbě školy. Významným hostem na této akci byl pan primátor Zdeněk Fink, paní inženýrka Alena Synková a další zástupci města Hradce Králové a Plotišť.

Žáci 1. i 2. stupně zahájili slavnostní dopoledne kulturním pásmem a uvítací řeč přednesla ředitelka školy PaedDr. Ilona Hojná. Poděkovala zástupcům města za pomoc s vybudováním nových prostor. Jedná se o celé nové patro, ve kterém jsou dvě odborné učebny a sociální zázemí. Škola má dnes 250 žáků a rekonstrukce zajistí pro všechny kvalitnější výuku. (Pokračování textu…)

Změna termínu schůzky SRPŠ

Schůzka rodičů a přátel školy se bude konat již 10. 3. 2016 v 16.00 hodin. Od 15.00 hodin se sejde výbor SRPŠ ve druhém patře budovy v učebně přírodopisu.

Změna doby vyzvedávání žáků ze školní družiny

Dle změny vnitřního řádu školní družiny je od 1. 2. 2016 možné vyzvednout děti v následujících časových rozmezí:

od 12:30 do 13:00,

od 15:00 do 16:30.

Prosíme o respektování uvedeného časového harmonogramu.

Děkujeme.