Vánoční trhy a dílny

Dne 15. 12. 2015 od 15.00 hodin zveme všechny rodiče, děti a přátele školy na „Vánoční trhy a dílny“. Můžete se těšit na malé občerstvení, vánoční zpívání, výrobky žáků naší školy a každý si může v našich vánočních dílnách vyrobit a následně domů odnést svůj vlastní výtvor. Na všechny se moc těšíme.

Den otevřených dveří

Dne 11. 12. 2015 bude na naší škole probíhat od 8.00 – 12.00 hodin  „Den otevřených dveří“. Všichni jste srdečně zváni.

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 15. 1. 2016 a 16. 1. 2016 bude probíhat zápis dětí do 1. tříd. V pátek od 13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin.

S sebou vezměte občanský průkaz, zdravotní průkaz dítěte, rodný list dítěte a dobrou náladu.

Sponzoři volejbalu

Ve školním roce 2015/16 reprezentují naši školu čtyři družstva volejbalistů. Okresní přebor hrají mladší dívky, krajský přebor mladší chlapci a dvě družstva hrají krajskou soutěž minivolejbalu. Právě minivolejbalisté měli na turnaji v Plotištich připraveno překvapení. Všichni hráči dostali sladkou odměnu od svého sponzora.logo sova II

Dny volna

V týdnu od 26.10. – 30. 10. 2015 nebude na naší škole probíhat výuka z důvodu ředitelského volna ve dnech 26. 10. a 27. 10. a podzimních prázdnin ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2015.

Sociální gramotnost

Ve dnech 21. 9. – 24. 9. 2015 navštívila naši školu  ČŠI.

Naše škola byla vybrána k pilotáži sociální gramotnosti žáků.

Paní inspektorky ČŠI navštívily vyučovací hodiny ve třídách druhého, ale i prvního stupně.

Naše práce byla vyhodnocena velice dobře.

 

 

Postřehy k pilotnímu ověřování sociální gramotnosti žáků na Masarykově ZŠ a MŠ Hradec Králové – Plotiště

Výchova a výuka sociální gramotnosti žáků je rozpracována podle jednotlivých ročníků v ŠVP.

Naše škola však dbá na sociální cítění žáků ve spoustě aktivit, které přímo nesouvisí s vyučováním.

Internet pro seniory, který pořádá naše škola sedm let, učí žáky k citlivému přístupu ke starším spoluobčanům, učí se s nimi komunikovat a pokouší se je naučit odborné vědomosti a dovednosti v práci na počítači.

Dva roky spolupracujeme s Centrem sociální pomoci a služeb Hradec Králové. Žáci školní družiny v loňském roce vyrobili kulisy k Sportovním hrám seniorů a navštívili tuto akci. Přínosem byl vzájemný kontakt dětí a klientů Harmonie Hradec Králové.  O Vánocích žáci s učiteli potěšili seniory kulturním vystoupením. Učíme se tak vážit si starších lidí.

V loňském roce proběhl na škole projekt Edison, při kterém se žáci učí orientovat i v jiných kulturách, komunikovat s příslušníky cizích zemí.

Máme také rozvinutou spolupráci s Charitou Hradec Králové. Cílem je, aby si žáci uvědomili, že mezi námi jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Žáci se účastnili soutěže, která byla zaměřena na invalidní spoluobčany, a v této soutěži získali přední ocenění.

Velkým přínosem je i absolvování Školy v přírodě, na kterou vyjíždí všichni žáci od první do deváté třídy s celým učitelským sborem i vychovatelkami školní družiny. Učíme se toleranci, spolupráci, kamarádskému chování nejen ve třídě, ale mezi námi všemi. Sociální aspekty žáků i učitelů se na takovéto velké akci zúročí ve všech směrech.

Na všech ostatních veřejných akcích, které naše škola pořádá v hojném počtu, se učíme kulturně vystupovat, spolupracovat a radovat se dobře z odvedené práce.

V Hradci Králové, dne 24. 9. 2015

PaedDr. Ilona Hojná