Sportování bez hranic 6. 10. 2017

Dne 6. 10. 2017 se uskutečnilo jednodenní setkání českých a polských dětí v rámci udržitelnosti projektu Sportování bez hranic a Kultura spojuje národy. Každou školu zapojenou do projektu reprezentovali čtyři chlapci a tři dívky. Setkání proběhlo v Základní škole Štefcova, týmy se utkaly v turnaji v KIN-BALLU.

Setkání s polskými přáteli bylo velice příjemné, těšíme se na příští akce. Čeká nás výtvarná soutěž a setkání na zámku v Polsku.

6 7 8 9 10

 

Škola na kolečkách 2017

„Přijďte pobejt – Vítáme prvňáčky“.

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 15.00 hodin proběhne v prostorách školy zahradní slavnost „Přijďte pobejt – Vítáme prvňáčky“.

Srdečně zveme všechny rodiče i širokou veřejnost.

Škola na kolečkách

Ve středu 13. září (v případě nepříznivého počasí 14. září) proběhne na naší škole tradiční akce Škola na kolečkách. Všichni žáci naší školy budou závodit na koloběžkách a kolečkových bruslích.

Tato akce bude probíhat v dopoledních hodinách a všichni jsou srdečně zváni.

Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. září 2017 před vchodem do budovy školy v 7:45 hodin. Vyučování bude končit v 8:45 hod.

V úterý a ve středu bude vyučování 1. stupně končit v 11:40 hodin a 2. stupně ve 12:30 hodin. Od čtvrtka 7. září se bude vyučovat podle platného rozvrhu.

 

Loučení s našimi deváťáky

Dne 27. 6. 2017 se uskutečnilo v tělocvičně naší školy loučení s žáky deváté třídy. Počasí bylo nevyzpytatelné, proto loučení proběhlo v tělocvičně.

Program byl velice bohatý. Vystoupili učinkující ze soutěže Talentmánie, která každoročně probíhá na škole v přírodě. Rodičům a dalším hostům zazpívali a zatančili žáci z prvního i druhého stupně.

Zároveň hosté zhlédli vystoupení malých kozelnic. Taneční vystoupení si připravily i paní učitelky spolu s paní ředitelkou. Závěr programu patřil jako každoročně těm, kterým byl věnován – našim deváťákům. Ti nastoupili ve svých třídních tričkách a zatančili i s třídní učitelkou. Poté proběhlo šerpování za účasti paní ředitelky. K žákům promluvila paní ředitelka Ilona Hojná  a tří dní učitelka Martina Šurová. I žáci si připravili svůj proslov, ve kterém poděkovali všem učitelům, kteří je učili, a předali jim květiny a malou pozornost.

Přejeme našim deváťákům hodně štěstí, zdraví a lásky v životě. Věříme, že se k nám budou rádi vracet.

(Pokračování textu…)

Škola v přírodě 2017

Jak je již na začátku června pro naši školu zvykem, vydali se téměř všichni žáci na školu v přírodě do Orlického Záhoří. Akce je to nevídaná, za týden zažijeme vždy mnoho akčního, krásného, stmelujícího. I letos nechyběly akce jako stezka odvahy, stavění domečků v lese, túry a vycházky, talentmánie, hledání pokladu a mnoho dalších zážitků.

(Pokračování textu…)

Zážitkový den

17. května se třídy 3. A a 3. B vydaly do divadla Jesličky. Žákyně třídy 3. A, Kateřina Urbanová a její „divadelní“ paní učitelka“, totiž pozvaly celou třídu na divadelní představení, ve kterém Káťa hraje. Zhlédli jsme dvě pohádky. Následně jsme se přesunuli autobusem do Studijní a vědecké knihovny, kde probíhala výstava výtvarného oboru ZUŠ Střezina, kde vystavují další žákyně ze 3. A své výtvory. Nakonec jsme tento krásný den završili procházkou do Jiráskových sadů.