Slavnostní otevření půdní vestavby

Ve čtvrtek 25.2. 2016 se na Masarykově ZŠ – Plotiště konalo slavnostní otevření nových učeben v půdní vestavbě školy. Významným hostem na této akci byl pan primátor Zdeněk Fink, paní inženýrka Alena Synková a další zástupci města Hradce Králové a Plotišť.

Žáci 1. i 2. stupně zahájili slavnostní dopoledne kulturním pásmem a uvítací řeč přednesla ředitelka školy PaedDr. Ilona Hojná. Poděkovala zástupcům města za pomoc s vybudováním nových prostor. Jedná se o celé nové patro, ve kterém jsou dvě odborné učebny a sociální zázemí. Škola má dnes 250 žáků a rekonstrukce zajistí pro všechny kvalitnější výuku. (Pokračování textu…)

Změna termínu schůzky SRPŠ

Schůzka rodičů a přátel školy se bude konat již 10. 3. 2016 v 16.00 hodin. Od 15.00 hodin se sejde výbor SRPŠ ve druhém patře budovy v učebně přírodopisu.

Změna doby vyzvedávání žáků ze školní družiny

Dle změny vnitřního řádu školní družiny je od 1. 2. 2016 možné vyzvednout děti v následujících časových rozmezí:

od 12:30 do 13:00,

od 15:00 do 16:30.

Prosíme o respektování uvedeného časového harmonogramu.

Děkujeme.

Zápis do prvních tříd

Dne 12.1.2016 zasedala Rada města Hradec Králové a přijala

  1. pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2012 ve znění pozdějších novel (její aktuální znění zasíláme v příloze)
  2. celkový počet prvních tříd základních škol stanovený pro školní rok 2016/2017 s ohledem na prostorové a technické zázemí škol
  3.  2 třídy v Masarykově základní a Mateřské škole Plotiště.

Zápis do 1. tříd

V pátek 15. ledna 2016 bude od 13.00 do 17.00 hodin a v sobotu 16. ledna 2016 od 9.00 do 12.00 hodin probíhat zápis dětí do prvních tříd. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, dobrou náladu. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno doložit vyjádření z PPP a vyjádření dětského lékaře.

Workshop – Drátování, 7.10.2015

V rámci projektu Kultura spojuje národy uspořádala naše škola 7.10. 2015 přátelský Worrkshop – Drátování. Celodenního programu se zúčastnilo 16 žáků ze spřátelené školy z Walbřichu a naší školy. Ráno proběhlo slavnostní uvítání ve vestibulu školy, kde zazpíval sbor žáků druhého stupně a předání uvítacích dárků, následovalo příjemné občerstvení –  čaj, káva, horká čokoláda, juice, koblihy), při kterém již žáci navazovali seznamovací kontakty. Samotné drátování probíhalo ve velice příjemném duchu, žáci byli seznámeni se starou řemeslnou tradicí: drátování černým žíhaným drátem a zároveň si také vyzkoušeli výrobu šperků ze zdobného drátu. Vytvořili si mnoho zajímavých drátkovaných předmětů (různé ptáčky, rybky, motýlka, náramky, závěsné ozdoby atp.), které si rádi odvezli na památku rukodělného Workshopu. Po obědě jsme navštívili zábavné centrum TONGO a po té vystoupali na dominantu Hradce Králové – Bílou věž, odkud měli možnost se seznámit s celým Hradcem Králové a jeho okolím. Na závěr jsme navštívili nově otevřené Infocentrum a byli jsme seznámeni s jeho novými službami občanům. Celodenní program byl ukončen srdečným rozloučením s přísliby dalších milých kontaktů.

(Pokračování textu…)