Workshop – Drátování, 7.10.2015

V rámci projektu Kultura spojuje národy uspořádala naše škola 7.10. 2015 přátelský Worrkshop – Drátování. Celodenního programu se zúčastnilo 16 žáků ze spřátelené školy z Walbřichu a naší školy. Ráno proběhlo slavnostní uvítání ve vestibulu školy, kde zazpíval sbor žáků druhého stupně a předání uvítacích dárků, následovalo příjemné občerstvení –  čaj, káva, horká čokoláda, juice, koblihy), při kterém již žáci navazovali seznamovací kontakty. Samotné drátování probíhalo ve velice příjemném duchu, žáci byli seznámeni se starou řemeslnou tradicí: drátování černým žíhaným drátem a zároveň si také vyzkoušeli výrobu šperků ze zdobného drátu. Vytvořili si mnoho zajímavých drátkovaných předmětů (různé ptáčky, rybky, motýlka, náramky, závěsné ozdoby atp.), které si rádi odvezli na památku rukodělného Workshopu. Po obědě jsme navštívili zábavné centrum TONGO a po té vystoupali na dominantu Hradce Králové – Bílou věž, odkud měli možnost se seznámit s celým Hradcem Králové a jeho okolím. Na závěr jsme navštívili nově otevřené Infocentrum a byli jsme seznámeni s jeho novými službami občanům. Celodenní program byl ukončen srdečným rozloučením s přísliby dalších milých kontaktů.

(Pokračování textu…)

Vánoční trhy a dílny

Dne 15. 12. 2015 od 15.00 hodin zveme všechny rodiče, děti a přátele školy na „Vánoční trhy a dílny“. Můžete se těšit na malé občerstvení, vánoční zpívání, výrobky žáků naší školy a každý si může v našich vánočních dílnách vyrobit a následně domů odnést svůj vlastní výtvor. Na všechny se moc těšíme.

Den otevřených dveří

Dne 11. 12. 2015 bude na naší škole probíhat od 8.00 – 12.00 hodin  „Den otevřených dveří“. Všichni jste srdečně zváni.

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 15. 1. 2016 a 16. 1. 2016 bude probíhat zápis dětí do 1. tříd. V pátek od 13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin.

S sebou vezměte občanský průkaz, zdravotní průkaz dítěte, rodný list dítěte a dobrou náladu.

Sponzoři volejbalu

Ve školním roce 2015/16 reprezentují naši školu čtyři družstva volejbalistů. Okresní přebor hrají mladší dívky, krajský přebor mladší chlapci a dvě družstva hrají krajskou soutěž minivolejbalu. Právě minivolejbalisté měli na turnaji v Plotištich připraveno překvapení. Všichni hráči dostali sladkou odměnu od svého sponzora.logo sova II