Velký úspěch našich žáků ve výtvarné a grafické soutěži

Školní rok 2022/2023 je na svém začátku, ale stojí za to připomenout úspěch našich žáků ze závěru toho loňského. Zúčastnili jsme se výtvarné a grafické soutěže pořádanou Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové na téma „OFFLINE“. V kategorii fotografie jsme získali první tři místa, a navíc i čestné uznání. Oceněno bylo také pedagogické vedení.  

1. místo: Anna Tvrdíková, Simona Ťoupalíková

2.místo: Gabriela Zichová

3. místo: Julie Rejzková

Čestné uznání, Zuzana Šafusová

Zájezd do Lidic, Roztok a Levého Hradce

Dne 12. 6. 2022 se skupina žáků 2. stupně naší školy zúčastnila zájezdu do Lidic, Roztok a Levého Hradce. Na tento zájezd nás pozvala předsedkyně Klubu hradeckých seniorů paní Hana Žatečková. Žáci naší školy nejdříve položili věnec k sousoší lidických dětí a uctili tak památku nejmladších obětí nacistického řádění v obci. Poté jsme zhlédli pietní akt v prostoru bývalého Horákova statku.  Navštívili jsme zdejší muzeum a připomněli si tak nešťastný osud obyvatel této středočeské obce. Na naší další zastávce v Roztokách u Prahy jsme prošli prostory muzea pravěku Archevita. Blízko Roztok se nachází známé naleziště únětické kultury. Poslední zastávkou pak bylo staré přemyslovské hradiště Levý Hradec s kostelem sv. Klimenta. Sem se datují počátky českého státu. Náš mezigenerační zájezd jsme si užili. Děkujeme paní Žatečkové za pozvání pro naše žáky. 

Zápis do 1. tříd 2022/23

Zápis dětí do 1. tříd bude probíhat:

– v pátek 8. dubna 2022 od 14.00 do 18.00 hod

 – v sobotu 9. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

Žádost o přijetí lze podávat  elektronicky  od 1.dubna 2022.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ZDE

Místo konání

Zápis se koná v 1. patře budovy Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420

Potřebné dokumenty

  • Rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
  • zdravotní průkaz dítěte

Kritéria přijímání žáků

Rozhovor s naší paní ředitelkou pro MŠMT

Praha, 16. února 2022 – V dnešním rozhovoru zavítáme do školy, která úspěšně realizuje již třetí projekt v tzv. šablonách, tedy zjednodušených projektech podpořených z OP VVV. Hradecká škola Plotiště využívá této možnosti podpory aktivit svých žáků a pedagogů již od roku 2016. O těchto projektech a jejich přínosu škole si popovídáme s PaedDr. Ilonou Hojnou, ředitelkou školy. bit.ly/opvvv_škola_Plotiště