Konzultace pro rodiče žáků

Dne 10.12.2020 je možnost osobních nebo online konzultací s vyučujícími od 16:00 do 18:00. Pokud byste měli zájem o konzultaci online přes MS Teams (účet vašeho dítěte), je nutné se s vyučujícím domluvit předem.

Návrat žáků do školy

Od 30. listopadu se vrací do naší školy k prezenční výuce celý první stupeň a žáci 9. třídy. Žáci 6., 7. a 8. ročníků budou vzděláváni formou rotační prezenční výuky (střídání celých tříd po týdnech). Na naší škole bude tato rotační výuka nastavena následujícím způsobem:

V týdnu od pondělí 30. listopadu do pátku 4. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 7. B, 8. A, 8. B.
V distanční výuce budou pokračovat třídy 6. a 7. A. Online výuka bude pokračovat v Teams. O případných změnách vás budeme včas informovat.

V týdnu od pondělí 7. prosince do pátku 11. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 6. třídy a 7. A. V distanční výuce budou pokračovat třídy 7. B, 8. A a 8. B.

V týdnu od pondělí 14. prosince do pátku 18. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 7. B, 8. A, 8. B. V distanční výuce budou pokračovat 6. třída a 7. A.

V týdnu od pondělí 21. prosince do úterý 22. prosince bude kromě celého prvního stupně a žáků 9. třídy prezenční výuka organizována pro žáky 6. třídy a 7. A. V distanční výuce budou pokračovat třídy 7. B, 8. A a 8. B.

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. tříd bude pokračovat ve stejném režimu jako nyní. Od 30. listopadu zahájí provoz oddělení ŠD pro 3. třídu.

Nezapomeňte v případě vašeho zájmu přihlásit svému dítěti obědy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte proto děti potřebným počtem roušek na celý den.

Návrat 1. a 2. tříd do školy

Ve středu 18. 11. 2020 začíná výuka pro žáky prvních a druhých tříd na naší škole. Distanční vyučování pro tyto ročníky končí. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Všichni žáci jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.

Oběd bude vydáván po vyučování. Vzhledem k tomu, že se musí třídy ve školní jídelně prostřídat a musíme dodržovat zvýšená hygienická opatření, prosíme rodiče o trpělivost při vyzvedávání žáků.

Výuka od pondělí 2.11.2020

Vzhledem k současné situaci bude výuka na naší škole pokračovat distanční formou podle rozvrhu. Rozvrh pro žáky prvních tříd a třetí třídy bude upraven a zveřejněn.

Dne 5. 11. 2020 se měly konat schůzky SRPŠ. Termín bude posunut na pozdější termín a včas budete informováni o konání schůzek.

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Vzhledem k vládním opatřením je od 14. 10. 2020 zavedena distanční výuka pro oba stupně základní školy. Distanční výuka bude probíhat dle nového rozvrhu. Rozvrh naleznete ZDE.

Rozvrh hodin je zároveň zadán v kalendáři MS Teams, kde se budete na jednotlivé hodiny připojovat.

Komunikačním a výukovým kanálem jsou výhradně MS Teams.

Výuka je povinná, nepřítomnost je nutné omlouvat běžným způsobem třídnímu učiteli.

Všechny obědy jsou automaticky odhlášeny.

V případě technických problémů kontaktujte třídní učitele.

22. 10. 2020 výuka probíhat nebude z důvodu odstávky elektrické energie.

Provoz jídelny od 12. 10. 2020

Žákům na distanční výuce budou obědy vydávány v době 11:15- 11:30. Do jídlonosičů se obědy vydávat nemohou.