Besídka v Harmonii

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se v Centru sociálních služeb v Hradci Králové konala vánoční besídka pro seniory. Žáci naší školy se postarali o vánoční náladu všech zúčastněných kulturním pásmem. Koledy a vánoční recitování zpříjemnilo celé slavnostní odpoledne. Největší odměnou bylo, že si babičky a dědečkové s námi s chutí zarecitovali a zazpívali.

Návštěva Mikuláše a jeho pomocníků v základní i mateřské škole

Podle tradice navštěvuje Mikuláš se svými pomocníky děti dne 5. prosince. Nejinak tomu bylo v naší mateřské a základní škole. Děti se na ně již od rána těšily. Vážný a dobrotivý Mikuláš v doprovodu čertů řinčících řetězy a křehkých andělů navštívil postupně všechna oddělení školky i všechny třídy školy. Děti si pro Mikuláše připravily básničku či písničku. Za to byly odměněny sladkou odměnou.

Rozsvícení vánočního stromu

V neděli 27. 11. 2022 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu u naší školy. Žáci prvního i druhého stupně zazpívali vánoční písně. Žáci druhého stupně měli připravené recitační pásmo. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění. Akce proběhla v kouzelné vánoční atmosféře. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme klidné prožití adventního času.

Rozsvícení vánočního stromu

Naše škola vás zve

na slavnostní rozsvícení vánočního stromu

dne 27. 11. 2022 od 17:00 u naší školy.

Všichni jste srdečně zváni.

Kam na střední?

V letošním školním roce čeká naše deváťáky důležité životní rozhodnutí. Proto jsme se v září zúčastnili besedy na Úřadě práce v Hradci Králové s výstižným názvem Volba střední školy. Akce nabídla řadu informací a aktivit pro volbu povolání. V listopadu jsme také navštívili Přehlídku středních škol v kongresovém centru Aldis, která poskytla deváťákům ucelený přehled nejen o oborech středních škol, ale i možnostech budoucího profesního uplatnění.   

Halloween ve škole

Ačkoliv dnem halloweenských oslav bývá 31. říjen, v naší škole jsme tento původně keltský svátek oslavili v pátek 4. listopadu. A nebyla to oslava ledajaká! Školou ten den procházeli učitelé i žáci v kostýmech duchů, mumií, umrlců, čarodějnic, černých koček, upírů, přízraků, dýní, tedy všeho, co je s Halloweenem spojeno. Při slavnostním shromáždění v tělocvičně přicházeli postupně za zvuku tajemné hudby žáci jednotlivých tříd, aby představili svou „třídní dýni.“ Dýně mohla být vyrobena z jakéhokoli materiálu. Pro odbornou porotu bude těžké vyhodnotit tu nejlepší, protože všechny se opravdu povedly. Odměněni byli autoři projektů s halloweenskou tematikou, které jsou vystaveny v prostorách školy. Poté se soutěžilo v úkolech a křížovkách, které si pro své mladší i starší kamarády připravili žáci 7. a 8. ročníku. Školní halloweenská party se vydařila, těšíme se na další ročník.  

Halloween na naší škole

Na naší škole probíhá projektový týden na téma Halloween. Celý projekt bude slavnostně zakončen v maskách v pátek 4. 10. 2022. Součástí programu bude vyhodnocení nejlepší masky a nejnápaditější třídní dýně.