Informace pro rodiče žáků II. stupně k otevření škol od 8. června 2020

Vážení rodiče,

v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud platných metodických doporučení.

Pokud budou doporučení upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se aktuálně na tuto situaci reagovat a umožnit žákům II. stupně návštěvu školy. Případné informace o změně najdete na stránkách školy.

Informace 20. 4. 2020

Dne 20. 4. 2020 proběhla na naší škole pracovní porada, během níž se jednalo o způsobech distančního vzdělávání.  Hodnotili jsme formy výuky v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech, sdíleli jsme mezi sebou informace, jak žáci doma pracují. Jednotliví vyučující si mezi sebou předávali zkušenosti o nových metodách práce. Vzhledem k tomu, že hlavně na 2. stupni probíhá výuka různými způsoby, začali jsme pracovat na technickém zajištění jednotné online platformy.

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně podílí na výuce v této složité době.

Elektronický zápis do 1. třídy 2020

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ZDE

Vážení rodiče,

během měsíce dubna je nutné se osobně dostavit do školy a podepsat žádost o přijetí k základnímu  vzdělávání. Využijte prosím rezervační systém, který naleznete v elektronickém zápisu vpravo nahoře.

Děkujeme za spolupráci.

Aktualizace údajů ke dni 23. 3. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

po týdnu Vás opět zdravíme a děkujeme, že jste s námi v kontaktu a pilně se učíte i v krizových podmínkách. Věříme, že tuto situaci společně zvládneme.

Úřední hodiny školy pro vydávání žádostí o ošetřovné pro rodiče žáků a dětí od 3 do 13 let bude probíhat v kanceláři základní školy každé pondělí a středu od 09:00 do 11:00 hodin. Tato potvrzení jdou zaslat i elektronicky. Žádost o vystavení potvrzení zašlete na adresu hospodarka@zsplotiste.cz. Doklad vyplníme, potvrdíme a oskenovaný pošleme na Vaši adresu.

Zadávání úkolů domácího studia bude nadále pokračovat podle pravidel, která jsme nastavili minulý týden. Prosíme o pravidelnou kontrolu webových stránek školy a emailů, prostřednictvím kterých s vyučujícími komunikujete. Žákům prvních tříd doručíme v nejbližších dnech na vaše adresy čtvrtý díl písanky.

V rámci možností využívejte doporučení vyučujících na webové aplikace a nabídku videokonferencí. V případě potřeby se můžete obrátit telefonicky na jednotlivé vyučující, případně na vedení školy.

Přejeme vám hodně sil, veselou mysl a pevné zdraví.

Kolektiv pedagogů školy

Další informace k samostudiu dětí

Vážení rodiče,

děkujeme vám, že jste se ozvali svým třídním učitelům a mohli jsme vás tak informovat o práci dětí doma. Upozorňujeme ty rodiče, kteří se ještě nespojili se svými třídními učiteli, aby tak učinili! Prosíme, pošlete svoji funkční e-mailovou adresu, případně pokud nemáte e-mail, ozvěte se telefonicky. V případě paní zástupkyně školy Moniky Křížové použijte e-mail skola@zsplotiste.cz. E-mailové adresy ostatních vyučujících jsou na webu školy.

Chápeme vaši složitou situaci. Posíláme dětem úkoly a texty k samostudiu. Zadanou práci jednotlivých vyučujících vám zašlou třídní učitelé, kteří tak koordinují práci ve svých třídách. V případě třídy 1. A mají děti zadanou práci již ze školy k termínu 20. 3. 2020. Další informace pak pošle v týdnu od 23. 3. 2020 třídní učitelka.

Doporučujeme využít program České televize 2 – UčíTelka pro žáky 1. stupně a pro žáky 2. stupně pak tzv. Odpoledko. Žáci mohou také využívat různé prezentace na dané téma umístěné na internetu. Dále mohou žáci využívat doporučené odkazy v mailech třídních učitelů.

Z důvodu současné situace a pokračující karantény potvrzujeme, že třídní schůzky 19. 3. 2020 odpadají. Rovněž se nekoná divadelní představení 16. 3. 2020 v Klicperově divadle, které navštěvují předplatitelé.

Informace k samostudiu do 16.3.2020

Vážení rodiče,

rádi bychom vás seznámili s našimi doporučeními k samostudiu dětí v domácích podmínkách. Vážíme si vašeho zájmu o úkoly. Bohužel jsme v úterý dostali informaci o mimořádném opatření k uzavření škol v průběhu dne a řada vyučujících neměla možnost zadat úkoly na svůj předmět. Naše následující doporučení jsou do 16. 3. 2020. Od pondělí budou na našem webu zveřejněny další informace o úkolech a samostudiu pro následující týden. Prosíme vás – sledujte náš web a samozřejmě i zprávy v ČT.

Doporučení pro samostudium a práci doma

Opakujte doposud probrané učivo. Doplňte již zadané úkoly. Všechny děti, kromě prvňáčků, by měly přečíst v době mimořádného opatření alespoň 1 knihu – beletrii nebo odbornou, je to na zájmu dětí. Čtení je totiž základ. Dobré je rovněž využít nabízené e-learningové učení na webových stránkách, doporučujeme například portál Škola s nadhledem – www.skolasnadhledem.cz.

Vážení rodiče, z výše uvedených důvodů vás prosíme o zaslání vašich kontaktních e-mailů na e-maily třídních učitelů vašich dětí. Třídní učitelé by s vámi rádi zůstali v kontaktu. E-mailové adresy třídních učitelů i dalších vyučujících jsou zveřejněny na našem webu v sekci Kontakty.

Chápeme vaši situaci a je jistě někdy těžké přimět naše ratolesti k vlastní aktivitě ve studiu. Přesto jim informace o našich doporučení předejte a od pondělí průběžně předávejte úkoly. Tuto mimořádnou situaci zažíváme všichni poprvé a budeme se společně s vámi snažit vše zvládnout. Přejeme všem pevné nervy a zdraví.

Vedení a kolektiv učitelů ZŠ Masarykova, Plotiště

Návod na řešení situace pro rodiče dětí mladších 10 let

V případě ošetřování žáka mladšího 10 let věku po dobu zákazu vstupu do školy je možné podat potvrzený tiskopis u zaměstnavatele na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu zavření školy“. Tiskopis je k dispozici zde ke stažení nebo v kanceláři školy, případně na pobočce OSSZ. Formulář Vám potvrdíme v kanceláři školy.

Na děti starší 10 let se tento postup nevztahuje.

Další informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení od ČSSZ zde.

Dále informujeme rodiče o doporučení MMHK, aby se děti neshromažďovaly v obchodních centrech.

Mimořádné opatření

Od 11. 3. 2020 bude základní škola uzavřena pro všechny žáky. Bližší informace postupně zjišťujeme. O dalším průběhu Vás budeme informovat na www. Provoz mateřských školek je zatím bez omezení. 

Obědy pro všechny žáky budou v období 11.–13. března odhlášeny. Následně budeme hromadně obědy odhlašovat do konce lhůty zákazu vstupu žáků do škol. 

Děkujeme za pochopení. 

Mimořádné opatření