Dotazník pro rodiče

Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s přípravou nové Koncepce prevence kriminality v Hradci Králové na období 2020-2024. Město tímto dokumentem schváleným volenými orgány deklaruje, že považuje funkční systém prevence kriminality za důležitou oblast, díky které je možno prostřednictvím cílených opatření dosáhnout snížení trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů města.

Dokument je zpracován na čtyřleté období pravidelně od roku 2012. Jeho součástí je bezpečnostní analýza a na ni navazuje stanovení priorit, konkrétních cílů a opatření, která se budou naplňovat. Na konkrétní rok je připravován akční plán, ve kterém je podrobně rozpracováno, které aktivity a jakým způsobem budou realizovány.

Podkladem pro zpracování bezpečnostní analýzy budou data získaná prostřednictvím DOTAZNÍKU:

https://www.hradeckralove.org/pocit-bezpeci-v-hradce-kralove-dotaznik/d-70121/p1=27427. Tento odkaz je funkční v období od 16.09.-16. 10. 2019.

Projekt Edison

Slavnostní zahájení v tělocvičně

Projekt EDISON

V týdnu od 9. 9. – 13. 9. 2019 bude na naší škole probíhat projekt EDISON, kdy nás navštíví 6 zahraničních lektorů a výuka bude vedena v anglickém jazyce. Tomuto programu bude přizpůsobeno vyučování. První stupeň se učí dle rozvrhu. Druhý stupeň končí ve 12:30.

Rekonstrukce počítačové učebny

Z důvodu obnovy školní sítě prosíme o trpělivost. Webové stránky budou aktualizovány v brzké době. Rozvrhy hodin není možné aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

Organizace začátku školního roku 2019-20

Pondělí 2. 9. 2019  – slavnostní zahájení školního roku, ukončení výuky v 8.45.

Úterý 3. 9. 2019 – výuka na prvním stupni do 11.40 hod, na druhém stupni do 12.30, třídnické práce

Středa 4. 9. 2019 – výuka na prvním stupni do 11.40 hod, na druhém stupni do 12.30, třídnické práce, třída je s třídním učitelem/učitelkou

Čtvrtek 5. 9. 2019 – výuka dle rozvrhu, výuka končí na prvním stupni v 11. 40, na druhém stupni ve 12.30 hod.

Pátek 6. 9. 2019 – výuka dle rozvrhu, výuka končí na prvním stupni v 11.40, na druhém stupni ve 12.30 hod.

Škola na kolečkách – projekt pod vedením p. Duška buď 11. nebo 12. září 2019 – dle počasí

Důležitá informace: 2. – 6. září nejsou obědy a dále dle aktuálního stavu v jídelně Pouchov.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. září 2019

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

zveme vás na informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáků.

Schůzka se bude konat 18. 6. 2019 od 16 hodin v první třídě (I. patro).

 

Za školu

PaedDr. Ilona Hojná –  ředitelka školy