Vítání prvňáčků

Dne 18. 10. 2022 se na zahradě naší školy uskutečnilo tradiční vítání prvňáčků v rámci celoročního školního projektu Přijďte pobejt. Prvňáčci si se svou paní učitelkou Jitkou Studničkovou připravili pásmo básniček a písniček, ve kterém všem ukázali, co již dovedou. Následovalo pasování prvňáčků, kterého se ujali deváťáci. Každý prvňák má totiž letos svého patrona v devátém ročníku. Patron – deváťák prvňáčka provedl nejen slavnostní branou při pasování, ale bude ho provázet celým školním rokem jako jeho starší kamarád. Poté se děti rozběhly ke stanovištím se soutěžními úkoly. Za splněné úkoly byly připraveny odměny. Naší akci přálo nejen počasí, ale i dobrá nálada všech účastníků.  

Vernisáž výtvarných prací našich žáků

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se konala v Harmonii 2 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů slavnostní premiéra reportáží o hradecký aktivních seniorech nazvaná Hradecké poklady. Součástí slavnostního odpoledne byl i doprovodný program, který zajistila naše škola. Byla zde instalována vernisáž výtvarných prací žáků prvního i druhého stupně. Čestným hostem této akce byl i primátor města Alexandr Hrabálek. Výkresy našich žáků sklidily velký úspěch.

Sběr papíru

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Velký úspěch našich žáků ve výtvarné a grafické soutěži

Školní rok 2022/2023 je na svém začátku, ale stojí za to připomenout úspěch našich žáků ze závěru toho loňského. Zúčastnili jsme se výtvarné a grafické soutěže pořádanou Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové na téma „OFFLINE“. V kategorii fotografie jsme získali první tři místa, a navíc i čestné uznání. Oceněno bylo také pedagogické vedení.  

1. místo: Anna Tvrdíková, Simona Ťoupalíková

2.místo: Gabriela Zichová

3. místo: Julie Rejzková

Čestné uznání, Zuzana Šafusová

Zájezd do Lidic, Roztok a Levého Hradce

Dne 12. 6. 2022 se skupina žáků 2. stupně naší školy zúčastnila zájezdu do Lidic, Roztok a Levého Hradce. Na tento zájezd nás pozvala předsedkyně Klubu hradeckých seniorů paní Hana Žatečková. Žáci naší školy nejdříve položili věnec k sousoší lidických dětí a uctili tak památku nejmladších obětí nacistického řádění v obci. Poté jsme zhlédli pietní akt v prostoru bývalého Horákova statku.  Navštívili jsme zdejší muzeum a připomněli si tak nešťastný osud obyvatel této středočeské obce. Na naší další zastávce v Roztokách u Prahy jsme prošli prostory muzea pravěku Archevita. Blízko Roztok se nachází známé naleziště únětické kultury. Poslední zastávkou pak bylo staré přemyslovské hradiště Levý Hradec s kostelem sv. Klimenta. Sem se datují počátky českého státu. Náš mezigenerační zájezd jsme si užili. Děkujeme paní Žatečkové za pozvání pro naše žáky.