Ceny obědů

 Kategorie strávníků

 Platba

 7 – 10 let  33 Kč
 11 – 14 let  35 Kč
 15 let  37 Kč
   
 Provoz školní jídelny  8:30 – 14:30
 Výdej obědů ZŠ  11:45 – 13:45
 Výdej do jídlonosičů  11:15 – 11:30