Odhlašování

Klikněte zde

Odhlašování stravy na internetu

1.      Do webového prohlížeče zadejte adresu: www.strava.cz nebo klikněte na odkaz vlevo.
2.      Zde zvolte položku Přihlášení uživatele.
4.      Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení: 4566. Tím jste přihlášeni do „své“ jídelny. Pokud zaškrtnete „uložit vybrané zařízení“, bude si jej počítač pamatovat.
5.      Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které najdete na ústřižku. Nyní jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
6.      Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek kliknutím do příslušného okénka. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
7.      Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.
8.      Doporučuji změnit přihlašovací heslo, případně doplnit emailovou adresu
pro zasílání informací.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

 

Odhlášení výše popsaným způsobem je možné jeden den dopředu do 10,00 hod.
V době od 10,00 – 11,00 lze oběd odhlásit pouze na tel. č. 495 211 660 u paní Štěpinové.