Výchovné poradentsví

Výchovná poradkyně

Mgr. Monika Křížová

Kontakt

Tel.:  495 211 736
Email:  zastupce@zsplotiste.cz

 

Konzultační hodiny pro žáky:      po předchozí telefonické domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče:   po předchozí telefonické domluvě