Provoz jídelny od 12. 10. 2020

Žákům na distanční výuce budou obědy vydávány v době 11:15- 11:30. Do jídlonosičů se obědy vydávat nemohou.