Schůzky SRPŠ

Schůzky SRPŠ se konají 10. 11. 2022 od 16:00. Schůzka třídních důvěrníků začíná již v 15:00.