Schůzky SRPŠ rodičů žáků 1. tříd

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:00 se budou konat schůzky SRPŠ rodičů žáků 1. tříd.