Schůzky SRPŠ

Z provozních důvodů se nebudou schůzky SRPŠ konat 26. 3. 2015, ale jsou přesunuty na 31. 3. 2015 od 16.00 hodin. Výbor SRPŠ se sejde 31. 3. 2015 v 15. 00 hodin v učebně přírodopisu ve druhém patře budovy školy.