Škola na kolečkách

„ Škola na kolečkách“

  1. ročník 2015/2016

             Po velmi úspěšném 1. ročníku akce „Škola na kolečkách“ 2014/2015 jsme se opět po roce sešli 10. 9. 2015, abychom odstartovali 2. ročník pod vedením pana Leoše Duška. Počasí nám přálo a všichni žáci již věděli, že nepůjde jen o zábavu, ale že se od nich bude očekávat i fyzicky náročný sportovní výkon.

Žáci, rozděleni do kategorií podle věku, soutěžili na in-line bruslích a na koloběžkách. Ke svému závodu přistupovali zodpovědně a dle svých možností vydali ze sebe vše. Naše paní ředitelka Ilona Hojná byla se svými žáky opravdu spokojená.

K velké radosti a k překvapení všech přihlížejících paní ředitelka zařadila zcela novou kategorii SUPER-U složenou z učitelského sboru. Učitelé se chopili koloběžek a vyrazili na trať s úsměvem, který bohužel ztratili hned po pár metrech jízdy na těchto strojích. Za velkého potlesku svých žáků vyčerpaní projeli cílem a přislíbili svou účast i  v dalším ročníku.

Za 2. ročník „Škola na kolečkách“ 2015/2016 patří velké poděkování paní ředitelce Iloně Hojné, panu Leošovi Duškovi, všem zúčastněným žákům i vysíleným pedagogům.

Škola na kolečkách 2015 (3)Škola na kolečkách 2015 (205) Škola na kolečkách 2015 (139) Škola na kolečkách 2015 (42) Škola na kolečkách 2015 (3)