Škola v přírodě 2017

Jak je již na začátku června pro naši školu zvykem, vydali se téměř všichni žáci na školu v přírodě do Orlického Záhoří. Akce je to nevídaná, za týden zažijeme vždy mnoho akčního, krásného, stmelujícího. I letos nechyběly akce jako stezka odvahy, stavění domečků v lese, túry a vycházky, talentmánie, hledání pokladu a mnoho dalších zážitků.