Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 před hlavním vstupem do budovy školy v 7:40.
Bližší informace žákům poskytnou třídní učitelé v aplikaci MS Teams. Rodiče žáků 1. tříd naleznou informace ve svých mailových schránkách.