Soutěž Poznej a chraň

Dne 11. 5. 2016 se uskutečnila na naší škole okresní přírodovědná soutěž Poznej a chraň. Cílem soutěže není jen poznat rostliny a živočichy v našem okolí a uplatnit své znalosti z přírodovědy, ale také přispět k ochraně životního prostředí. 

V soutěži se utkala družstva dětí z naší školy, ze ZŠ Habrmanova, ZŠ Úprkova a ZŠ Předměřice. Naši školu reprezentovali tito žáci: Eliška Fišerová, Anna Herlíková, Karolína Macháčková, Aleš Peregrin, Andrea Hrubá, Kateřina Tobišková a Agáta Laifrová. Jedno z našich družstev vybojovalo krásné druhé místo. Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci školy a ostatním školám za účast.

Těšíme se na příští ročník přírodovědné soutěže Poznej a chraň konané pod záštitou naší školy.