Vítání prvňáčků

Dne 18. 10. 2022 se na zahradě naší školy uskutečnilo tradiční vítání prvňáčků v rámci celoročního školního projektu Přijďte pobejt. Prvňáčci si se svou paní učitelkou Jitkou Studničkovou připravili pásmo básniček a písniček, ve kterém všem ukázali, co již dovedou. Následovalo pasování prvňáčků, kterého se ujali deváťáci. Každý prvňák má totiž letos svého patrona v devátém ročníku. Patron – deváťák prvňáčka provedl nejen slavnostní branou při pasování, ale bude ho provázet celým školním rokem jako jeho starší kamarád. Poté se děti rozběhly ke stanovištím se soutěžními úkoly. Za splněné úkoly byly připraveny odměny. Naší akci přálo nejen počasí, ale i dobrá nálada všech účastníků.