Zájezd do Lidic, Roztok a Levého Hradce

Dne 12. 6. 2022 se skupina žáků 2. stupně naší školy zúčastnila zájezdu do Lidic, Roztok a Levého Hradce. Na tento zájezd nás pozvala předsedkyně Klubu hradeckých seniorů paní Hana Žatečková. Žáci naší školy nejdříve položili věnec k sousoší lidických dětí a uctili tak památku nejmladších obětí nacistického řádění v obci. Poté jsme zhlédli pietní akt v prostoru bývalého Horákova statku.  Navštívili jsme zdejší muzeum a připomněli si tak nešťastný osud obyvatel této středočeské obce. Na naší další zastávce v Roztokách u Prahy jsme prošli prostory muzea pravěku Archevita. Blízko Roztok se nachází známé naleziště únětické kultury. Poslední zastávkou pak bylo staré přemyslovské hradiště Levý Hradec s kostelem sv. Klimenta. Sem se datují počátky českého státu. Náš mezigenerační zájezd jsme si užili. Děkujeme paní Žatečkové za pozvání pro naše žáky.