Zájezd do Terezína a Mělníka

V neděli 21. 5. 2023 se žákyně naší školy spolu s paní ředitelkou dr. Ilonou Hojnou zúčastnily zájezdu do Terezína, kde probíhala smuteční tryzna na Národním hřbitově před Malou pevností. Zájezd byl pořádán Českým svazem bojovníků za svobodu. Na zájezd pozvala paní ředitelku
a naše žákyně vedoucí zájezdu paní Hana Žatečková. V dopoledních hodinách účastníci dorazili do Terezína. Masarykova ZŠ a MŠ zajistila květinový dar se stuhou v národních barvách. Paní Žatečková požádala zástupce za Český svaz bojovníků za svobodu pana Zbyňka Cabicara, ředitelku školy Ilonu Hojnou a žákyni 7. třídy Kateřinu Soukupovou, aby položili kytici k pomníku obětí nacistické perzekuce. Slavnostního aktu se dále zúčastnili
i nejvyšší představitelé státu – prezident republiky Petr Pavel, představitelé Parlamentu České republiky i české vlády, dále pak ředitel Památníku Terezín Jaroslav Roubínek.

Terezínské tryzny se rovněž účastnil předseda Senátu České republiky Miloš Vystrčil, který krátce pohovořil s paní ředitelkou Hojnou a naší žákyní Kateřinou Soukupovou. Vyjádřil obdiv, že se žáci základní školy účastní pietního aktu, kterým si zároveň připomínají pohnuté období našich i evropských dějin. Po pietním uložení květin se celá výprava vydala na prohlídku Malé pevnosti s průvodkyní. Průvodkyně poutavě vyprávěla o historii pevnosti, zejména pak v době okupace naší země, kdy sloužila zprvu jako věznice pražského gestapa, následně v posledním roce války jako koncentrační tábor.

Při odchodu z Malé pevnosti v Terezíně se výprava ještě znovu zastavila u pomníku, kde byla položena kytice školy k uctění památky obětí.

V odpoledních hodinách se pak účastníci zájezdu zastavili ve starobylém městě Mělníku, kterým rovněž kráčely české dějiny. Zde si prohlédli historické centrum. Zastavili se i u soutoku Labe a Vltavy. Prohlídka města byla vyvrcholením celého slavnostního dne.

Ředitelka ZŠ a MŠ Masarykova, Plotiště Ilona Hojná děkuje paní Haně Žatečkové i Svazu bojovníků za svobodu za možnost účastnit se zájezdu na tryznu v Terezíně a uctít tak památku obětí 2. světové války i holocaustu.  

Účastníci zájezdu připraveni položit květinu.
Žákyně Masarykovy ZŠ Plotiště se svou paní ředitelkou, dr. Ilonou Hojnou.
Květiny k uctění památky obětí nacistické perzekuce. Věnováno Masarykovou ZŠ v Plotištích.
Zastávka ve městě soutoku Labe a Vltavy – v Mělníku.