Historie

První zmínky o naší škole jsou z roku 1776. V tomto roce vznikla triviální škola, jedna z nejstarších v královehradeckém okrese. Byla to budova se dvěma učebnami. Vyhovovala svému účelu ještě v roce 1869, kdy byla šestiletá školní docházka změněna v osmiletou. Roku 1886 byla už škola čtyřtřídní a rok nato se po ukončení přístavby začalo vyučovat v 5. třídě. Další přístavba byla dokončena roku 1908. O rok později se vyučovalo už v osmi třídách (pětitřídka s 3 pobočkami).

deska

Měšťanská škola byla otevřena v roce 1922. Nové školní budovy se Plotiště dočkaly v roce 1932. Od té doby byla základní škola rozdělena na školu severní (1. stupeň) a školu jižní (2. stupeň).