Informace o škole

Škola vykonává činnost

Základní vzdělávání, předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání, školní a závodní stravování

Odloučené pracoviště

  • Masarykova základní škola a Mateřská škola, Pobřežní 230, Hradec Králové
  • Masarykova základní škola a Mateřská škola, P. Jilemnického 160, Hradec Králové

Stručná charakteristika školy

Škola se nachází v klidné části Hradce Králové v Plotištích. Je v dosahu MHD (autobus č. 15, č. 10 a č. 19). Skládá se ze tří budov. Na hlavní budově Jih je ředitelství školy a jsou zde umístěny všechny třídy ZŠ (1. – 9.).  Ne severní budově je jedna MŠ. Na Pláckách je další MŠ, která také patří pod naši školu. U hlavní budovy bylo vybudováno moderní hřiště, které slouží nejen škole, ale i široké veřejnosti. Ve škole jsou moderně vybavené odborné učebny – počítačová učebna, učebna fyziky a chemie. Předností školy je nižší počet žáků v jednotlivých ročnících.