logo projektu Kultura spojuje národy

Návštěva paní ředitelky základní školy Podstawowy nr 26 ve Walbrzychu

V pátek 7. 9. 2018 byla pozvána ředitelka školy na návštěvu k našim polským přátelům na základní školu Podstawowu nr 26 ve Walbrzychu. Paní ředitelky obou škol se domluvily na další spolupráci, vyměnily si zkušenosti s vedením škol  a p. ředitelka Hojná si odvezla nazpátek naše žákovské práce, které budou vystaveny v budově školy


Sportovní den žáků českých a polských škol ve Walbřichu

Dne 29. 5. 2018 proběhl Sportovní den žáků českých a polských škol ve Walbřichu. Děti si prověřily své síly ve smíšených družstvech v různých sportovních disciplínách. Naši školu reprezentovalo 6 žáků a celá tato akce byla velkým přínosem v projektu Kultura spojuje národy.

 

Kultura spojuje národy – Výlet do Polska 21. 5. 2018 – Walbrzych, zámek Kiasz

Dne 21. 5. 2018 navštívili naši žáci v rámci projektu Kultura spojuje národy základní školu Podstawowu nr 26 ve Walbrzychu. Z výtvarných prací českých i polských žáků byla nainstalována vernisáž ve vestibulu této školy. Zároveň byl připraven kulturní program našich polských přátel. Po malém občerstvení jsme se společně vypravili na zámek Kiasz, kde nás průvodce seznámil s historií zámku v anglickém jazyce. Prohlídka zámku všechny nadchla. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do restaurace, kde pro nás byl připraven oběd. Celé akce se zúčastnilo 40 žáků z naší školy, dvě paní učitelky i ředitelka školy.

 

Sportování bez hranic 6. 10. 2017

Dne 6. 10. 2017 se uskutečnilo jednodenní setkání českých a polských dětí v rámci udržitelnosti projektu Sportování bez hranic a Kultura spojuje národy. Každou školu zapojenou do projektu reprezentovali čtyři chlapci a tři dívky. Setkání proběhlo v Základní škole Štefcova, týmy se utkaly v turnaji v KIN-BALLU.

Setkání s polskými přáteli bylo velice příjemné, těšíme se na příští akce. Čeká nás výtvarná soutěž a setkání na zámku v Polsku.

6 7 8 9 10

 

Česko – polský den 7. 6. 2017

Naše škola v rámci návaznosti projektu Kultura spojuje národy vyhlásila Česko – polský den. Vzhledem k tomu, že celá naše škola byla právě v Orlickém Záhoří na škole v přírodě, měli jsme velice pestrý česko – polský program.

Zpívali jsme polské písničky, které zněly i večer na diskotéce, četli jsme si krajové české i polské místní pověsti. Uskutečnili jsme výlet do Polska, kde jsme se setkali s cyklistkami polské národní reprezentace, spojený s návštěvou polských kulturních i přírodních památek.

1 2 3 4 5

 

Walbrzych 23. 9. 2016

Fotosoutěž PRÁZDNINOVÁ  PŘÁTELSTVÍ

V červnu naše škola vyhlásila pro obě spřátelené školy prázdninovou fotosoutěž na téma PRÁZDNINOVÁ PŘÁTELSTVÍ. Žáci obou škol měli za úkol se snažit v průběhu letních prázdnin zachytit na soutěžních snímcích jakékoliv pojetí přátelství, s kterým se na svých prázdninových cestách setkali. Z naší školy se do soutěže zapojil velký počet žáků, což je vidět na doručených snímcích a ukazuje to, že žáci pochopili ducha soutěže. Bohužel polští žáci dali do soutěže pouze dva obrázky, což nás velice mrzelo. Již nyní se těšíme na jejich výzvu a případné soutěže se rádi zúčastníme.

V pátek 23. září se naše škola zúčastnila výjezdu do polského města Walbrzych v rámci udržitelnosti projektu KULTURA SPOJUJE NÁRODY na sportovní akci POLSKO – CZESKA SPORTOWA WYMIANA MLODZIEZ. Toto setkání mládeže z Walbřichu a Hradce Králové probíhalo na naší spřátelené střední škole Public Junior High School 9, ul. Palisadowa 48, Wałbrzyc. Naši žáci nainstalovali ve vestibulu školy minivýstavu vybraných soutěžních prací. Výstava byla zakončena v odpoledních hodinách slavnostním vyhodnocením fotosoutěže za účasti Ing. Synkové, která také udělila zvláštní cenu poroty. Soutěžící obdrželi diplomy a ceny, byl vyhodnocen i absolutní vítěz soutěže, kterým se stal Jan Drbohlav z 9. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Hradec Králové Plotiště. Vše proběhlo v přátelském duchu, naši žáci byli rádi z opětovného setkání, prohlédli si školu a s radostí shlédli nástěnku, u které vzpomínali na přátelské setkání v naší škole. Výstava fotografií bude nadále probíhat v prostorách základní školy v Plotištích.

Program Workshopu

    Workshop – 7. 10. 2015

Masarykova ZŠ a MŠ Hradec Králové, Plotiště

Drátkování

Program dne:

9.00 – 9.30 hod

příjezd PL přátel do Masarykovy ZŠ Plotiště

9.30 – 10.00 hod

– slavnostní uvítání (zpěv, občerstvení, focení)

10.00 – 12.00 hod

– práce s drátem (seznámení s technikou drátkování, výroba upomínkového předmětu)

12.00 – 12.30

oběd ve školní jídelně

přesun do zábavného parku Tongo

13.00 – 14.00

– zábavný park Tongo

– přesun na Velké náměstí

14.30 – 15.30

– prohlídka Bílé věže (když bude čas, návštěva Infocentra)

 

 

Workshop Drátkování

Dne 7. 10. 2015 se bude konat na naší škole Workshop Drátkování v rámci projektu Kultura spojuje národy, kdy k nám dorazí žáci z Polska

Šachový turnaj

Dne 19. 6. 2015 proběhl šachový zápas mezi ZŠ Masarykova v Plotištích nad Labem a Zespolem Szkol z Oddzialami integracyjnymi ve Walbrzychu.

Turnaje, který se uskutečnil prostřednictvím internetu, se zúčastnilo 10 žáků z každé školy. Z naší školy to bylo 6 žáků 8. třídy, 1 žák a 1 žákyně třídy 7. a 2 žáci šesté třídy. Cílem turnaje byla popularizace šachu mezi studenty obou škol, prohloubení spolupráce mezi školami a v neposlední řadě i pokračování projektu „Kultura spojuje národy.“

DSCN0839  DSCN0834  DSCN0841

Výtvarná soutěž

Naše škola vyhlásila v rámci projektu ,,Kultura spojuje národy“ výtvarnou soutěž pro žáky spřátelených škol na téma: Děti a přátelství celého světa. Dne 28.11. 2015 byla v naší škole slavnostní vernisáž výstavy, které se zúčastnili i naši polští přátelé. Byli jsme velice potěšeni hojnou účastí výtvarných obrázků a hlavně následným setkáním obou škol. Vernisáž provázal malý raut a vystoupení hudební skupiny Memphis.

ab