Zápis do prvních tříd 2020

Informace k zápisu

Elektronický zápis bude spuštěn 1. 4. 2020 od cca 12 hodin.