Zápis do prvních tříd

Dne 12.1.2016 zasedala Rada města Hradec Králové a přijala

  1. pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 dle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2012 ve znění pozdějších novel (její aktuální znění zasíláme v příloze)
  2. celkový počet prvních tříd základních škol stanovený pro školní rok 2016/2017 s ohledem na prostorové a technické zázemí škol
  3.  2 třídy v Masarykově základní a Mateřské škole Plotiště.