Zasedání Školské rady

Dne 8. dubna 2015 bude od 14. 30 hodin zasedat Školská rada. Hlavním bodem jednání bude volba předsedy Školské rady a předložení rozpočtu.