Změna doby vyzvedávání žáků ze školní družiny

Dle změny vnitřního řádu školní družiny je od 1. 2. 2016 možné vyzvednout děti v následujících časových rozmezí:

od 12:30 do 13:00,

od 15:00 do 16:30.

Prosíme o respektování uvedeného časového harmonogramu.

Děkujeme.