Sběr papíru

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 proběhne na naší škole sběr starého papíru.

Velký úspěch našich žáků ve výtvarné a grafické soutěži

Školní rok 2022/2023 je na svém začátku, ale stojí za to připomenout úspěch našich žáků ze závěru toho loňského. Zúčastnili jsme se výtvarné a grafické soutěže pořádanou Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové na téma „OFFLINE“. V kategorii fotografie jsme získali první tři místa, a navíc i čestné uznání. Oceněno bylo také pedagogické vedení.  

1. místo: Anna Tvrdíková, Simona Ťoupalíková

2.místo: Gabriela Zichová

3. místo: Julie Rejzková

Čestné uznání, Zuzana Šafusová

Zájezd do Lidic, Roztok a Levého Hradce

Dne 12. 6. 2022 se skupina žáků 2. stupně naší školy zúčastnila zájezdu do Lidic, Roztok a Levého Hradce. Na tento zájezd nás pozvala předsedkyně Klubu hradeckých seniorů paní Hana Žatečková. Žáci naší školy nejdříve položili věnec k sousoší lidických dětí a uctili tak památku nejmladších obětí nacistického řádění v obci. Poté jsme zhlédli pietní akt v prostoru bývalého Horákova statku.  Navštívili jsme zdejší muzeum a připomněli si tak nešťastný osud obyvatel této středočeské obce. Na naší další zastávce v Roztokách u Prahy jsme prošli prostory muzea pravěku Archevita. Blízko Roztok se nachází známé naleziště únětické kultury. Poslední zastávkou pak bylo staré přemyslovské hradiště Levý Hradec s kostelem sv. Klimenta. Sem se datují počátky českého státu. Náš mezigenerační zájezd jsme si užili. Děkujeme paní Žatečkové za pozvání pro naše žáky.