Informace pro rodiče žáků II. stupně k otevření škol od 8. června 2020

Vážení rodiče,

v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud platných metodických doporučení.

Pokud budou doporučení upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se aktuálně na tuto situaci reagovat a umožnit žákům II. stupně návštěvu školy. Případné informace o změně najdete na stránkách školy.

Informace 20. 4. 2020

Dne 20. 4. 2020 proběhla na naší škole pracovní porada, během níž se jednalo o způsobech distančního vzdělávání.  Hodnotili jsme formy výuky v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech, sdíleli jsme mezi sebou informace, jak žáci doma pracují. Jednotliví vyučující si mezi sebou předávali zkušenosti o nových metodách práce. Vzhledem k tomu, že hlavně na 2. stupni probíhá výuka různými způsoby, začali jsme pracovat na technickém zajištění jednotné online platformy.

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně podílí na výuce v této složité době.

Elektronický zápis do 1. třídy 2020

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ZDE

Vážení rodiče,

během měsíce dubna je nutné se osobně dostavit do školy a podepsat žádost o přijetí k základnímu  vzdělávání. Využijte prosím rezervační systém, který naleznete v elektronickém zápisu vpravo nahoře.

Děkujeme za spolupráci.